Categorieën

Behandeling

Artrose heup-knie (155)

Astma bij kinderen (68)

Beroerte (304)

Beroerte 2014 (2)

Diagnose

Artrose heup-knie (155)

Astma bij kinderen (68)

Beroerte (304)

Beroerte 2014 (2)

Zoekresultaten

Total : 2199

25 . <p style="text-align: left;">Fysiotherapeutische behandeling vindt plaats bij de patiënt aan huis of in de eerstelijns praktijk, de reumakliniek of het revalidatiecentrum, of in het verpleeg- of ziekenhuis, mocht de patiënt daar verblijven.</p> <p style="text-align: left;">Er moet rekening worden gehouden met de toegankelijkheid van de behandellocatie/behandelruimte en met praktijkfaciliteiten (bijvoorbeeld een hoge stoel in de wachtkamer, een lange schoenlepel).</p>

Fysiotherapeutische behandeling vindt plaats bij de patiënt aan huis of in de eerstelijns praktijk, de reumakliniek of het revalidatiecentrum, of in het verpleeg- of ziekenhuis, mocht de patiënt daar verblijven.

Er moet rekening worden gehouden met de toegankelijkheid van de behandellocatie/behandelruimte en met praktijkfaciliteiten (bijvoorbeeld een hoge stoel in de wachtkamer, een lange schoenlepel).

tags: content , behandelmethode , artrose-heup-knie , praktijkrichtlijn , therapeutische-proces

26 . <p style="text-align: left;">De behandelfrequentie en -duur bij deze patiëntengroep zijn wisselend, afhankelijk van de mate van ervaren beperkingen in activiteiten en participatie en stoornissen in functies en anatomische eigenschappen. Op basis van de opgestelde (SMART-)behandeldoelen bepaalt de fysiotherapeut, in overleg met de patiënt, de behandelfrequentie en -locatie en de verwachte hoeveelheid fysiotherapeutische begeleiding. Het werkelijke aantal sessies dat nodig zal zijn om de behandeldoelen te behalen, is afhankelijk van de motivatie van de patiënt, de aanwezigheid van gunstige of ongunstige determinanten en de wijze waarop de patiënt met de gezondheidsproblemen omgaat.</p> <p style="text-align: left;">Zodra de behandeldoelen zijn behaald, dient de behandeling te worden gestopt; er is geen bewijs voor het permanent behandelen van deze patiëntengroep. Wel moet de fysiotherapeut de patiënt informeren over hoe deze de bereikte behandeldoelen zelf kan handhaven of mogelijk verder uitbereiden.</p>

De behandelfrequentie en -duur bij deze patiëntengroep zijn wisselend, afhankelijk van de mate van ervaren beperkingen in activiteiten en participatie en stoornissen in functies en anatomische eigenschappen. Op basis van de opgestelde (SMART-)behandeldoelen bepaalt de fysiotherapeut, in overleg met de patiënt, de behandelfrequentie en -locatie en de verwachte hoeveelheid fysiotherapeutische begeleiding. Het werkelijke aantal sessies dat nodig zal zijn om de behandeldoelen te behalen, is afhankelijk van de motivatie van de patiënt, de aanwezigheid van gunstige of ongunstige determinanten en de wijze waarop de patiënt met de gezondheidsproblemen omgaat.

Zodra de behandeldoelen zijn behaald, dient de behandeling te worden gestopt; er is geen bewijs voor het permanent behandelen van deze patiëntengroep. Wel moet de fysiotherapeut de patiënt informeren over hoe deze de bereikte behandeldoelen zelf kan handhaven of mogelijk verder uitbereiden.

tags: content , behandelmethode , artrose-heup-knie , praktijkrichtlijn , therapeutische-proces

27 . <p style="text-align: left;"><span style="text-align: left;">Fysiotherapeutische behandeling vindt plaats bij de patiënt aan huis of in de eerstelijns praktijk, de reumakliniek of het revalidatiecentrum, of in het verpleeg- of ziekenhuis, mocht de patiënt daar verblijven.</span></p> <p style="text-align: left;">Er moet rekening worden gehouden met de toegankelijkheid van de behandellocatie/behandelruimte en met praktijkfaciliteiten (bijvoorbeeld een hoge stoel in de wachtkamer, een lange schoenlepel).</p>

Fysiotherapeutische behandeling vindt plaats bij de patiënt aan huis of in de eerstelijns praktijk, de reumakliniek of het revalidatiecentrum, of in het verpleeg- of ziekenhuis, mocht de patiënt daar verblijven.

Er moet rekening worden gehouden met de toegankelijkheid van de behandellocatie/behandelruimte en met praktijkfaciliteiten (bijvoorbeeld een hoge stoel in de wachtkamer, een lange schoenlepel).

tags: content , behandelmethode , artrose-heup-knie , praktijkrichtlijn , therapeutische-proces

28 . <p style="text-align: left;">De behandelfrequentie en -duur bij deze patiëntengroep zijn wisselend, afhankelijk van de mate van ervaren beperkingen in activiteiten en participatie en stoornissen in functies en anatomische eigenschappen. Op basis van de opgestelde (SMART-)behandeldoelen bepaalt de fysiotherapeut, in overleg met de patiënt, de behandelfrequentie en -locatie en de verwachte hoeveelheid fysiotherapeutische begeleiding. Het werkelijke aantal sessies dat nodig zal zijn om de behandeldoelen te behalen, is afhankelijk van de motivatie van de patiënt, de aanwezigheid van gunstige of ongunstige determinanten en de wijze waarop de patiënt met de gezondheidsproblemen omgaat.</p> <p style="text-align: left;">Zodra de behandeldoelen zijn behaald, dient de behandeling te worden gestopt; er is geen bewijs voor het permanent behandelen van deze patiëntengroep. Wel moet de fysiotherapeut de patiënt informeren over hoe deze de bereikte behandeldoelen zelf kan handhaven of mogelijk verder uitbereiden.</p>

De behandelfrequentie en -duur bij deze patiëntengroep zijn wisselend, afhankelijk van de mate van ervaren beperkingen in activiteiten en participatie en stoornissen in functies en anatomische eigenschappen. Op basis van de opgestelde (SMART-)behandeldoelen bepaalt de fysiotherapeut, in overleg met de patiënt, de behandelfrequentie en -locatie en de verwachte hoeveelheid fysiotherapeutische begeleiding. Het werkelijke aantal sessies dat nodig zal zijn om de behandeldoelen te behalen, is afhankelijk van de motivatie van de patiënt, de aanwezigheid van gunstige of ongunstige determinanten en de wijze waarop de patiënt met de gezondheidsproblemen omgaat.

Zodra de behandeldoelen zijn behaald, dient de behandeling te worden gestopt; er is geen bewijs voor het permanent behandelen van deze patiëntengroep. Wel moet de fysiotherapeut de patiënt informeren over hoe deze de bereikte behandeldoelen zelf kan handhaven of mogelijk verder uitbereiden.

tags: content , behandelmethode , artrose-heup-knie , praktijkrichtlijn , therapeutische-proces

30 . <p style="text-align: left;">Oefentherapie is bewezen effectief ter vermindering van de pijn en verbetering van het fysiek functioneren op de korte termijn en moet plaatsvinden onder begeleiding.</p> <p style="text-align: left;">De inhoud en intensiteit van het oefenprogramma dient bij elke patiënt te worden aangepast aan individuele doelstellingen op het niveau van beperkingen in activiteiten of participatie. De werkgroep is van mening dat hierbij gebruik gemaakt kan worden van de volgende oefenvormen: spierversterkende oefeningen, oefeningen ter verhoging van de aerobe capaciteit en looptraining, aangevuld met functionele oefenvormen, hoewel de effectiviteit van een van deze specifieke oefenvormen of een optimale combinatie ervan door middel van onderzoek onvoldoende is bewezen.</p> <p style="text-align: left;">De werkgroep is van mening dat in individuele gevallen balans- en proprioceptieoefeningen kunnen worden overwogen bij patiënten met een actieve instabiliteit van de knie; een behavioral graded activityprogramma kan worden overwogen bij een relatief laag niveau van fysiek functioneren.</p> <p style="text-align: left;">De werkgroep is van mening dat het tot stand brengen van leefstijlverandering, zoals het verhogen en handhaven van de hoeveelheid lichamelijke activiteit, een proces is dat tijd kost. Bij het nastreven van een dergelijk doel verdient het aanbeveling om het aantal behandelsessies over langere tijd te spreiden. Hierbij kan ook gedacht worden aan controleafspraken in de praktijk of aan telefonisch contact.</p> <p style="text-align: left;">Na afloop van de behandelperiode is het zinvol om reguliere bewegings- of sportactiviteiten te stimuleren.</p>

Oefentherapie is bewezen effectief ter vermindering van de pijn en verbetering van het fysiek functioneren op de korte termijn en moet plaatsvinden onder begeleiding.

De inhoud en intensiteit van het oefenprogramma dient bij elke patiënt te worden aangepast aan individuele doelstellingen op het niveau van beperkingen in activiteiten of participatie. De werkgroep is van mening dat hierbij gebruik gemaakt kan worden van de volgende oefenvormen: spierversterkende oefeningen, oefeningen ter verhoging van de aerobe capaciteit en looptraining, aangevuld met functionele oefenvormen, hoewel de effectiviteit van een van deze specifieke oefenvormen of een optimale combinatie ervan door middel van onderzoek onvoldoende is bewezen.

De werkgroep is van mening dat in individuele gevallen balans- en proprioceptieoefeningen kunnen worden overwogen bij patiënten met een actieve instabiliteit van de knie; een behavioral graded activityprogramma kan worden overwogen bij een relatief laag niveau van fysiek functioneren.

De werkgroep is van mening dat het tot stand brengen van leefstijlverandering, zoals het verhogen en handhaven van de hoeveelheid lichamelijke activiteit, een proces is dat tijd kost. Bij het nastreven van een dergelijk doel verdient het aanbeveling om het aantal behandelsessies over langere tijd te spreiden. Hierbij kan ook gedacht worden aan controleafspraken in de praktijk of aan telefonisch contact.

Na afloop van de behandelperiode is het zinvol om reguliere bewegings- of sportactiviteiten te stimuleren.

tags: content , behandelmethode , artrose-heup-knie , praktijkrichtlijn , therapeutische-proces

31 . <p style="text-align: left;">Een grote diversiteit aan hydrotherapie-interventies is onderzocht. Het is daarom moeilijk om een uitspraak te doen over de effectiviteit van hydrotherapie bij heup- en/of knieartrose. Er zijn geen studies gevonden die de effectiviteit van oefenprogramma’s in water vergeleken met inhoudelijk vergelijkbare oefenprogramma’s op het droge.</p> <p style="text-align: left;">In een internationale richtlijn wordt hydrotherapie wel aanbevolen. Ondanks tegenstrijdig bewijs kan hydrotherapie in individuele gevallen een alternatief zijn wanneer sprake is van veel pijn, als oefenen op het droge niet mogelijk is en andere behandelmogelijkheden (medicamenteus of chirurgisch) ontbreken. Bij patiënten met veel pijn kan er bijvoorbeeld worden gestart met hydrotherapie ter voorbereiding van het oefenen op het droge.</p>

Een grote diversiteit aan hydrotherapie-interventies is onderzocht. Het is daarom moeilijk om een uitspraak te doen over de effectiviteit van hydrotherapie bij heup- en/of knieartrose. Er zijn geen studies gevonden die de effectiviteit van oefenprogramma’s in water vergeleken met inhoudelijk vergelijkbare oefenprogramma’s op het droge.

In een internationale richtlijn wordt hydrotherapie wel aanbevolen. Ondanks tegenstrijdig bewijs kan hydrotherapie in individuele gevallen een alternatief zijn wanneer sprake is van veel pijn, als oefenen op het droge niet mogelijk is en andere behandelmogelijkheden (medicamenteus of chirurgisch) ontbreken. Bij patiënten met veel pijn kan er bijvoorbeeld worden gestart met hydrotherapie ter voorbereiding van het oefenen op het droge.

tags: content , behandelmethode , artrose-heup-knie , praktijkrichtlijn , therapeutische-proces