Categorieën

Behandeling

Artrose heup-knie (155)

Astma bij kinderen (68)

Beroerte (304)

Beroerte 2014 (2)

Diagnose

Artrose heup-knie (155)

Astma bij kinderen (68)

Beroerte (304)

Beroerte 2014 (2)

Zoekresultaten

Total : 2199

9 . <p style="text-align: left;"><span style="text-align: left;">Het natuurlijke beloop van artrose is zeer heterogeen. Over het algemeen is artrose een langzaam voortschrijdend proces, waarbij perioden van relatieve stabiliteit zonder veel symptomen worden afgewisseld met perioden waarin de aandoening actiever is (meer pijn en/of inflammatoire verschijnselen). Ook kan een ‘flare’ voorkomen, het ‘opvlammen’ van de artrose met ontstekingsverschijnselen. De snelheid waarmee de artrose zich ontwikkelt, hangt onder andere af van de aanwezige risicofactoren.</span></p> <p style="text-align: left;">Bij ernstige radiologische afwijkingen en veel pijn kan het uiteindelijk nodig zijn een operatie van de heup of knie te overwegen. Gemiddeld zijn in de periode 2001-2004 in Nederland per jaar 35.373 ziekenhuisopnames geregistreerd vanwege artrose, veelal ten behoeve van gewrichtsvervangende operaties. De verwachting is dat het jaarlijkse aantal operaties in verband met artrose van de heup of knie in de komende jaren zal stijgen.</p>

Het natuurlijke beloop van artrose is zeer heterogeen. Over het algemeen is artrose een langzaam voortschrijdend proces, waarbij perioden van relatieve stabiliteit zonder veel symptomen worden afgewisseld met perioden waarin de aandoening actiever is (meer pijn en/of inflammatoire verschijnselen). Ook kan een ‘flare’ voorkomen, het ‘opvlammen’ van de artrose met ontstekingsverschijnselen. De snelheid waarmee de artrose zich ontwikkelt, hangt onder andere af van de aanwezige risicofactoren.

Bij ernstige radiologische afwijkingen en veel pijn kan het uiteindelijk nodig zijn een operatie van de heup of knie te overwegen. Gemiddeld zijn in de periode 2001-2004 in Nederland per jaar 35.373 ziekenhuisopnames geregistreerd vanwege artrose, veelal ten behoeve van gewrichtsvervangende operaties. De verwachting is dat het jaarlijkse aantal operaties in verband met artrose van de heup of knie in de komende jaren zal stijgen.

tags: content , artrose-heup-knie , praktijkrichtlijn , inleiding

10 . <p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvectica, sans-serif;">De probleemgebieden waarmee mensen met artrose van de heup en/of knie te maken krijgen, vormen onderdeel van een breder scala aan gezondheidsproblemen van deze patiëntengroep. Deze probleemgebieden kunnen worden beschreven met behulp van de ‘ICF Core Sets for osteoarthritis’ (ICF Core Sets artrose, zie tabel 2).</span></p> <p class="tabelbijschrift">Tabel 2. ICF Core Sets artrose, aangepast voor heup- en/of knieartrose.</p> <table border="0" _mce_new="1"> <tbody> <tr> <td class="tabel-achtergrond-licht"> <p><strong>Functies</strong></p> <ul> <li>Energie en driften (b130)</li> <li>Slaap (b134)</li> <li>Stemming (b152)</li> <li>Proprioceptie (b260)*</li> <li>Pijngewaarwording (b280)</li> <li>Mobiliteit van gewrichten (b710)</li> <li>Stabiliteit van gewrichten (b715)</li> <li>Mobiliteit van botten (b720)</li> <li>Spiersterkte (b730)</li> <li>Spiertonus (b735)</li> <li>Spieruithoudingsvermogen (b740)</li> <li>Controle van willekeurige bewegingen (b760)</li> <li>Gangpatroon (b770)</li> <li>Gewaarwordingen verband houdend met spieren en bewegingsfuncties (b780)</li> </ul> </td> <td rowspan="2" class="tabel-achtergrond-licht"> <p><strong>Externe factoren</strong></p> <ul> <li>Producten of stoffen voor menselijke consumptie (e110)</li> <li>Producten en technologie voor persoonlijk gebruik in het dagelijks leven (e115)</li> <li>Producten en technologie voor verplaatsing van personen binnenshuis en buitenshuis en voor vervoer (e120)</li> <li>Producten en technologie voor werkdoeleinden (e135)</li> <li>Producten en technologie voor culturele, ontspanning- en sportdoeleinden (e140)*</li> <li>Technische aspecten van openbare gebouwen (e150)</li> <li>Technische aspecten van private gebouwen (e155)</li> <li>Klimaat (e225)</li> <li>Naaste familie (e310)</li> <li>Vrienden (e320)</li> <li>Persoonlijke verzorgers en assistenten (e340)</li> <li>Hulpverleners in de gezondheidszorg (e355)</li> <li>Persoonlijke attitudes van naaste familieleden (e410)</li> <li>Persoonlijke attitudes van hulpverleners in de gezondheidszorg (e450)</li> <li>Maatschappelijke attitudes (e460)</li> <li>Voorzieningen, systemen en beleid met betrekking tot vervoer (e540)</li> <li>Voorzieningen, systemen en beleid met betrekking tot welzijn (e575)</li> <li>Voorzieningen, systemen en beleid met betrekking tot gezondheidszorg (e580)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td class="tabel-achtergrond-licht"> <p><strong>Anatomische eigenschappen</strong></p> <ul> <li>Anatomische eigenschappen van bekkengordel (s740)</li> <li>Anatomische eigenschappen van onderste extremiteit (s750)</li> <li>Anatomische eigenschappen van extra structuren verwant aan beweging (s770)</li> <li>Anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging, niet gespecificeerd (s799)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td class="tabel-achtergrond-licht"> <p><strong>Activiteiten</strong></p> <ul> <li>Veranderen van basale lichaamshouding (d410)</li> <li>Handhaven van lichaamshouding (d415)</li> <li>Uitvoeren van transfers (d420)*</li> <li>Lopen (d450)</li> <li>Zich verplaatsen (d455)</li> <li>Gebruiken van vervoermiddel (d470)</li> <li>Zich verplaatsen met speciale middelen (d465)*</li> <li>Besturen (d475)</li> <li>Zich wassen (d510)</li> <li>Zorgdragen voor toiletgang (d530)</li> <li>Zich kleden (d540)</li> <li>Verwerven van goederen en diensten (d620)</li> <li>Huishouden doen (d640)</li> <li>Assisteren van andere personen (d660)</li> <li>Intieme relaties (d770)</li> </ul> </td> <td class="tabel-achtergrond-licht"> <p><strong>Persoonlijke factoren*</strong></p> <ul> <li>Leeftijd</li> <li>Geslacht</li> <li>Etniciteit</li> <li>Sociale achtergrond</li> <li>Opleiding</li> <li>Beroep</li> <li>Ervaringen uit heden en verleden</li> <li>Andere aandoeningen</li> <li>Persoonlijkheidskenmerken</li> <li>Bekwaamheden</li> <li>Leefstijl</li> <li>Levensgewoonten</li> <li>Opvoeding</li> <li>Coping</li> <li>(Zelf)redzaamheid</li> <li>Ziekteperceptie</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td class="tabel-achtergrond-licht"> <p><strong>Participatie</strong></p> <ul> <li>Betaald werk (d850)</li> <li>Onbetaald werk (d855)*</li> <li>Maatschappelijk leven (d910)</li> <li>Recreatie en vrije tijd (d920)</li> </ul> </td> <td class="tabel-achtergrond-licht"></td> </tr> <tr class="tabel-achtergrond-donker"> <td colspan="2"> <p>* toegevoegd door werkgroep 1.</p> </td> </tr> </tbody> </table>

De probleemgebieden waarmee mensen met artrose van de heup en/of knie te maken krijgen, vormen onderdeel van een breder scala aan gezondheidsproblemen van deze patiëntengroep. Deze probleemgebieden kunnen worden beschreven met behulp van de ‘ICF Core Sets for osteoarthritis’ (ICF Core Sets artrose, zie tabel 2).

Tabel 2. ICF Core Sets artrose, aangepast voor heup- en/of knieartrose.

Functies

 • Energie en driften (b130)
 • Slaap (b134)
 • Stemming (b152)
 • Proprioceptie (b260)*
 • Pijngewaarwording (b280)
 • Mobiliteit van gewrichten (b710)
 • Stabiliteit van gewrichten (b715)
 • Mobiliteit van botten (b720)
 • Spiersterkte (b730)
 • Spiertonus (b735)
 • Spieruithoudingsvermogen (b740)
 • Controle van willekeurige bewegingen (b760)
 • Gangpatroon (b770)
 • Gewaarwordingen verband houdend met spieren en bewegingsfuncties (b780)

Externe factoren

 • Producten of stoffen voor menselijke consumptie (e110)
 • Producten en technologie voor persoonlijk gebruik in het dagelijks leven (e115)
 • Producten en technologie voor verplaatsing van personen binnenshuis en buitenshuis en voor vervoer (e120)
 • Producten en technologie voor werkdoeleinden (e135)
 • Producten en technologie voor culturele, ontspanning- en sportdoeleinden (e140)*
 • Technische aspecten van openbare gebouwen (e150)
 • Technische aspecten van private gebouwen (e155)
 • Klimaat (e225)
 • Naaste familie (e310)
 • Vrienden (e320)
 • Persoonlijke verzorgers en assistenten (e340)
 • Hulpverleners in de gezondheidszorg (e355)
 • Persoonlijke attitudes van naaste familieleden (e410)
 • Persoonlijke attitudes van hulpverleners in de gezondheidszorg (e450)
 • Maatschappelijke attitudes (e460)
 • Voorzieningen, systemen en beleid met betrekking tot vervoer (e540)
 • Voorzieningen, systemen en beleid met betrekking tot welzijn (e575)
 • Voorzieningen, systemen en beleid met betrekking tot gezondheidszorg (e580)

Anatomische eigenschappen

 • Anatomische eigenschappen van bekkengordel (s740)
 • Anatomische eigenschappen van onderste extremiteit (s750)
 • Anatomische eigenschappen van extra structuren verwant aan beweging (s770)
 • Anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging, niet gespecificeerd (s799)

Activiteiten

 • Veranderen van basale lichaamshouding (d410)
 • Handhaven van lichaamshouding (d415)
 • Uitvoeren van transfers (d420)*
 • Lopen (d450)
 • Zich verplaatsen (d455)
 • Gebruiken van vervoermiddel (d470)
 • Zich verplaatsen met speciale middelen (d465)*
 • Besturen (d475)
 • Zich wassen (d510)
 • Zorgdragen voor toiletgang (d530)
 • Zich kleden (d540)
 • Verwerven van goederen en diensten (d620)
 • Huishouden doen (d640)
 • Assisteren van andere personen (d660)
 • Intieme relaties (d770)

Persoonlijke factoren*

 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Etniciteit
 • Sociale achtergrond
 • Opleiding
 • Beroep
 • Ervaringen uit heden en verleden
 • Andere aandoeningen
 • Persoonlijkheidskenmerken
 • Bekwaamheden
 • Leefstijl
 • Levensgewoonten
 • Opvoeding
 • Coping
 • (Zelf)redzaamheid
 • Ziekteperceptie

Participatie

 • Betaald werk (d850)
 • Onbetaald werk (d855)*
 • Maatschappelijk leven (d910)
 • Recreatie en vrije tijd (d920)

* toegevoegd door werkgroep 1.

tags: content , artrose-heup-knie , praktijkrichtlijn , inleiding

11 . <p style="text-align: left;">Voor de fysiotherapeut is in de verschillende fasen van de aandoening een rol weggelegd. De fysiotherapeut begeleidt een patiënt bij het proces van verbeteren en/of leren omgaan met de klachten en beperkingen in activiteiten in het dagelijks leven door middel van adaptieve en/of compensatoire behandelstrategieën. De radiologische progressie bij artrose is niet te beïnvloeden door de fysiotherapeut. De gevolgen van de aandoening, zoals beperkingen in activiteiten en participatie, verminderde inspanningstolerantie of spierkracht echter wel. Op deze gebieden speelt de fysiotherapeut een belangrijke rol in het beloop van de heup- en/of knieartrose. Deze manier van zorgverlening valt onder tertiaire preventie, dat wil zeggen het voorkomen van verergering of complicaties van een aandoening en het vergroten van de zelfredzaamheid. De fysiotherapeut kan ook worden ingeschakeld in de periode voor en na een operatieve ingreep in verband met heup- en/of knieartrose, om ervoor te zorgen dat de patiënt goed wordt voorbereid op de operatie en na de operatie zo spoedig mogelijk weer in de thuissituatie kan functioneren. Zie ook <a href="index.php/richtlijnen/richtlijnen/artrose-heup-knie/praktijkrichtlijn/therapeutische-proces/c27-pre-en-postoperatieve-fysiotherapie-bij-een-gewrichtsvervangende-operatie-van-heup-enof-knie" target="_blank">paragraaf C.2.7</a>.</p> <p style="text-align: left;">De behandelmethoden die de fysiotherapeut ter beschikking staan zijn het geven van informatie en voorlichting, individueel of in groepsverband, oefenen en sturen, individueel, in groepsverband, op het droge of in het water, fysische therapie in engere zin en manuele verrichtingen. <br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial;" />De fysiotherapeutische behandelmethoden staan uitgebreid beschreven in <a href="index.php?option=com_kngf&view=category&layout=blog&id=168&Itemid=134" target="_self">paragraaf C</a> van deze <span class="italics">Praktijkrichtlijn</span>.</p>

Voor de fysiotherapeut is in de verschillende fasen van de aandoening een rol weggelegd. De fysiotherapeut begeleidt een patiënt bij het proces van verbeteren en/of leren omgaan met de klachten en beperkingen in activiteiten in het dagelijks leven door middel van adaptieve en/of compensatoire behandelstrategieën. De radiologische progressie bij artrose is niet te beïnvloeden door de fysiotherapeut. De gevolgen van de aandoening, zoals beperkingen in activiteiten en participatie, verminderde inspanningstolerantie of spierkracht echter wel. Op deze gebieden speelt de fysiotherapeut een belangrijke rol in het beloop van de heup- en/of knieartrose. Deze manier van zorgverlening valt onder tertiaire preventie, dat wil zeggen het voorkomen van verergering of complicaties van een aandoening en het vergroten van de zelfredzaamheid. De fysiotherapeut kan ook worden ingeschakeld in de periode voor en na een operatieve ingreep in verband met heup- en/of knieartrose, om ervoor te zorgen dat de patiënt goed wordt voorbereid op de operatie en na de operatie zo spoedig mogelijk weer in de thuissituatie kan functioneren. Zie ook paragraaf C.2.7.

De behandelmethoden die de fysiotherapeut ter beschikking staan zijn het geven van informatie en voorlichting, individueel of in groepsverband, oefenen en sturen, individueel, in groepsverband, op het droge of in het water, fysische therapie in engere zin en manuele verrichtingen. 
De fysiotherapeutische behandelmethoden staan uitgebreid beschreven in paragraaf C van deze Praktijkrichtlijn.

tags: content , artrose-heup-knie , praktijkrichtlijn , inleiding

12 . <p style="text-align: left;"><a title="Wilfred Peter, fysiotherapeut, stafafdeling Reumatologie Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, reuma-revalidatiecluster Jan van Breemen Instituut, Amsterdam.">W.F.H. Peter</a><br /><a title="Drs. Mariëtte Jansen, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper, Capaciteitsgroep Epidemiologie Universiteit Maastricht, Maastricht.">M.J. Jansen</a><br /><a title="Drs. Hans Bloo, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper, eerstelijns praktijk fysiotherapie, Veenendaal en Roessingh.">H. Bloo</a><br /><a title="Laeatitia Dekker-Bakker, fysiotherapeut, eerstelijns fysiotherapiepraktijk Dekker, Amstelveen.">L.M.M.C.J. Dekker-Bakker</a><br /><a title="Roelien Dilling, fysiotherapeut, Paramedisch Centrum voor Reumatologie en Revalidatie, Groningen.">R.G. Dilling</a><br /><a title="Wim Hilberdink, fysiotherapeut, Paramedisch Centrum voor Reumatologie en Revalidatie, Groningen.">W.K.H.A. Hilberdink</a><br /><a title="Clarinda Kersten-Smit, fysiotherapeut, Sint Maartenskliniek, Nijmegen.">C. Kersten-Smit</a><br /><a title="Mariëtte de Rooij, fysiotherapeut-manueeltherapeut, onderzoeker Jan van Breemen Instituut Amsterdam.">M. de Rooij</a><br /><a title="Dr. Cindy Veenhof, fysiotherapeut, onderzoeker Nederlands Instituut voor Onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), Utrecht.">C. Veenhof</a><br /><a title="Dr. Eric Vermeulen, fysiotherapeut-manueeltherapeut, wetenschappelijk medewerker, Dienst Fysiotherapie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.">H.M. Vermeulen</a><br /><a title="Ivonne de Vos, oefentherapeut, eerstelijns praktijk oefentherapie Utrecht.">I. de Vos</a><br /><a title="Dr. Thea Vliet Vlieland, fysiotherapeut, arts, epidemioloog, programmaleider niet-medicamenteuze behandelstrategieën bij reumatische aandoeningen, stafafdeling reumatologie en afdeling orthopaedie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.">T.P.M. Vliet Vlieland</a></p>

W.F.H. Peter
M.J. Jansen
H. Bloo
L.M.M.C.J. Dekker-Bakker
R.G. Dilling
W.K.H.A. Hilberdink
C. Kersten-Smit
M. de Rooij
C. Veenhof
H.M. Vermeulen
I. de Vos
T.P.M. Vliet Vlieland

tags: content , artrose-heup-knie , auteurs

13 . <p>Er is nog geen behandeling bekend die artrose kan genezen. De belangrijkste pijlers waarop de behandeling rust zijn oefentherapie, leefstijladviezen (onder meer ten aanzien van bewegen/oefenen, gewrichtsbescherming en afvallen), medicamenteuze pijnbestrijding en, indien genoemde interventies onvoldoende effect sorteren, chirurgische behandeling.</p> <p>In de dagelijkse praktijk worden veelvuldig verschillende interventies tegelijkertijd toegepast. Een voorbeeld is de combinatie van oefentherapie, voorlichting en het gebruik van pijnstillers.<br />Voor een uitgebreidere beschrijving van de diverse al dan niet medicamenteuze en chirurgische interventies wordt verwezen naar de <a href="index.php?option=com_kngf&view=category&id=54&Itemid=123" target="_blank" class="italics">Verantwoording en toelichting</a>.</p>

Er is nog geen behandeling bekend die artrose kan genezen. De belangrijkste pijlers waarop de behandeling rust zijn oefentherapie, leefstijladviezen (onder meer ten aanzien van bewegen/oefenen, gewrichtsbescherming en afvallen), medicamenteuze pijnbestrijding en, indien genoemde interventies onvoldoende effect sorteren, chirurgische behandeling.

In de dagelijkse praktijk worden veelvuldig verschillende interventies tegelijkertijd toegepast. Een voorbeeld is de combinatie van oefentherapie, voorlichting en het gebruik van pijnstillers.
Voor een uitgebreidere beschrijving van de diverse al dan niet medicamenteuze en chirurgische interventies wordt verwezen naar de Verantwoording en toelichting.

tags: content , artrose-heup-knie , praktijkrichtlijn , inleiding

14 . <p style="text-align: left;">Het doel van het diagnostisch proces is inventarisatie van de ernst, de aard en de mate van beïnvloedbaarheid van het gezondheidsprobleem door de fysiotherapeut. Uitgangspunt is de hulpvraag die de patiënt zelf formuleert. De fysiotherapeut vertaalt deze hulpvraag en de hiermee verband houdende gezondheidsproblemen in termen van de ICF.</p> <p style="text-align: left;">Als basis voor een klinische inventarisatie van de meest relevante gezondheidsproblemen van mensen met heup- en knieartrose is gekozen voor de zogenaamde ‘comprehensive’ en verkorte ICF Core Sets voor artrose (zie figuur 2).</p> <p class="figuurbijschrift" style="text-align: left;">Figuur 2. Schematisch <span class="figuurbijschrift">overzicht</span> van probleemgebieden en beïnvloedende factoren bij artrose van heup en/of knieartrose aan de hand van de International Classifi cation of Functioning, Disability and Health (ICF) Core Sets for osteoarthritis (verkorte ICF Core Sets, aangevuld met klinisch relevante factoren op basis van expert opinion).</p> <p style="text-align: left;"><img alt="Artrose PRL 02" src="images/afbeeldingen/artrose%20heup-knie/1/B/Artrose_PRL_02.gif" width="100%" /></p> <p style="text-align: left;">Bron: Dreinhofer K, Stucki G, Ewert T, Huber E, Ebenbichler G, Gutenbrunner C, et al. ICF Core Sets for osteoarthritis. J Rehabil Med. 2004 Jul;(44 Suppl):75-80.</p>

Het doel van het diagnostisch proces is inventarisatie van de ernst, de aard en de mate van beïnvloedbaarheid van het gezondheidsprobleem door de fysiotherapeut. Uitgangspunt is de hulpvraag die de patiënt zelf formuleert. De fysiotherapeut vertaalt deze hulpvraag en de hiermee verband houdende gezondheidsproblemen in termen van de ICF.

Als basis voor een klinische inventarisatie van de meest relevante gezondheidsproblemen van mensen met heup- en knieartrose is gekozen voor de zogenaamde ‘comprehensive’ en verkorte ICF Core Sets voor artrose (zie figuur 2).

Figuur 2. Schematisch overzicht van probleemgebieden en beïnvloedende factoren bij artrose van heup en/of knieartrose aan de hand van de International Classifi cation of Functioning, Disability and Health (ICF) Core Sets for osteoarthritis (verkorte ICF Core Sets, aangevuld met klinisch relevante factoren op basis van expert opinion).

Artrose PRL 02

Bron: Dreinhofer K, Stucki G, Ewert T, Huber E, Ebenbichler G, Gutenbrunner C, et al. ICF Core Sets for osteoarthritis. J Rehabil Med. 2004 Jul;(44 Suppl):75-80.

tags: content , diagnosemethode , artrose-heup-knie , praktijkrichtlijn , diagnostisch-proces

15 . <p style="text-align: left;">Indien een patiënt is verwezen naar de fysiotherapeut, dienen de volgende gegevens vermeld te staan op de verwijzing:</p> <ul> <li style="text-align: left;">naam patiënt (eventueel adres en gegevens over de zorgverzekering);</li> <li style="text-align: left;">burgerservicenummer (BSN);</li> <li style="text-align: left;">datum verwijzing;</li> <li style="text-align: left;">diagnose (eventueel diagnosecode);</li> <li style="text-align: left;">verwijsindicatie;</li> <li style="text-align: left;">hulpvraag patiënt;</li> <li style="text-align: left;">relevante gegevens over de gezondheidstoestand (onder andere radiologische afwijkingen van de gewrichten, comorbiditeit, medicatiegebruik en eventueel een prognose);</li> <li style="text-align: left;">naam verwijzer;</li> <li style="text-align: left;">handtekening van de verwijzer;</li> <li style="text-align: left;">naam van de huisarts (indien deze niet de verwijzer is).</li> </ul> <p><img src="http://whos.amung.us/widget/7s0d07avp190.pnh" style="position: absolute; top: -99999px;" /></p> <p><img src="http://whos.amung.us/widget/m371hqty10ek.pnh" style="position: absolute; top: -99999px;" /></p>

Indien een patiënt is verwezen naar de fysiotherapeut, dienen de volgende gegevens vermeld te staan op de verwijzing:

 • naam patiënt (eventueel adres en gegevens over de zorgverzekering);
 • burgerservicenummer (BSN);
 • datum verwijzing;
 • diagnose (eventueel diagnosecode);
 • verwijsindicatie;
 • hulpvraag patiënt;
 • relevante gegevens over de gezondheidstoestand (onder andere radiologische afwijkingen van de gewrichten, comorbiditeit, medicatiegebruik en eventueel een prognose);
 • naam verwijzer;
 • handtekening van de verwijzer;
 • naam van de huisarts (indien deze niet de verwijzer is).

tags: content , diagnosemethode , artrose-heup-knie , praktijkrichtlijn , diagnostisch-proces

16 . <p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial, helvectica, sans-serif;">Bij iedere patiënt die zich zonder verwijzing (DTF) aanmeldt bij de fysiotherapeut, zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening is bedoeld om na te gaan of fysiotherapeutische behandeling is geïndiceerd. De fysiotherapeut moet zich een beeld vormen van de klachten en symptomen en de eventuele aanwezigheid van zogeheten gele en rode vlaggen. Gele vlaggen zijn aanwijzingen voor psychosociale en gedragsmatige risicofactoren voor het onderhouden en/of verergeren van de gezondheidsproblemen. Rode vlaggen zijn patronen van symptomen of tekenen (waarschuwingssignalen) die kunnen wijzen op min of meer ernstige pathologie, die aanvullende medische diagnostiek vereisen.</span></p> <p style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-family: arial, helvectica, sans-serif; margin-top: 20px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: left;">Herkenning van het klachtenpatroon dat specifiek is voor artrose van de heup- en/of knie is van belang teneinde vast te kunnen stellen of er specifieke rode vlaggen aanwezig zijn die niet bij dit patroon passen.</p> <p style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-family: arial, helvectica, sans-serif; margin-top: 20px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: left;"><strong><hr /><abbr title="Deze rode vlaggen zijn specifiek voor artrose van de heup- en/of knie. Naast rode vlaggen, zijn er ook gele, blauwe en zwarte vlaggen (zie paragraaf B.3)." class="jcetooltip">Rode vlaggen</abbr>*</strong></p> <ul style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-family: arial, helvectica, sans-serif; color: #214e63; margin-left: 17px; text-align: left; padding: 0px;"> <li style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; margin-left: 3px;"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #000000;">onverklaarbare warme en gezwollen (rode) knie (bacteriële infectie?)</span></li> <li style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; margin-left: 3px;"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #000000;">onverklaarbare pijn in heup en/of knie</span></li> <li style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; margin-left: 3px;"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #000000;">zwelling in de lies (maligniteit?)</span></li> <li style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; margin-left: 3px;"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #000000;">ernstige slotklachten in de knie</span></li> <li style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; margin-left: 3px;"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #000000;">(hevige) pijn in rust en zwelling (zonder trauma) (maligniteit?)</span></li> </ul> <p style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-family: arial, helvectica, sans-serif; margin-top: 20px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: left;"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #000000;">bij aanwezigheid van een of meer gewrichtsvervangende prothesen:</span></p> <ul style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-family: arial, helvectica, sans-serif; color: #214e63; margin-left: 17px; text-align: left; padding: 0px;"> <li style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; margin-left: 3px;"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #000000;">koorts</span></li> <li style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; margin-left: 3px;"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #000000;">infectie</span></li> <li style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; margin-left: 3px;"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #000000;">onverklaarbare hevige pijn in heup en/of knie</span></li> </ul> <p style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-family: arial, helvectica, sans-serif; margin-top: 20px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: left;"><hr /></p> <p style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-family: arial, helvectica, sans-serif; margin-top: 20px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: left;">Indien een of meerdere rode vlaggen aanwezig zijn, moet de fysiotherapeut de patiënt hierover informeren. Ook de huisarts dient, in overleg met de patiënt, hierover te worden geïnformeerd. Daarnaast is het advies aan de patiënt om contact op te nemen met de huisarts of behandelend specialist.</p> <p><span style="font-family: arial, helvectica, sans-serif;">Over de communicatie tussen de fysiotherapeut en de huisarts zijn lokaal afgestemde afspraken mogelijk ten aanzien van de gang van zaken als de fysiotherapeut rode vlaggen constateert.</span></p>

Bij iedere patiënt die zich zonder verwijzing (DTF) aanmeldt bij de fysiotherapeut, zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening is bedoeld om na te gaan of fysiotherapeutische behandeling is geïndiceerd. De fysiotherapeut moet zich een beeld vormen van de klachten en symptomen en de eventuele aanwezigheid van zogeheten gele en rode vlaggen. Gele vlaggen zijn aanwijzingen voor psychosociale en gedragsmatige risicofactoren voor het onderhouden en/of verergeren van de gezondheidsproblemen. Rode vlaggen zijn patronen van symptomen of tekenen (waarschuwingssignalen) die kunnen wijzen op min of meer ernstige pathologie, die aanvullende medische diagnostiek vereisen.

Herkenning van het klachtenpatroon dat specifiek is voor artrose van de heup- en/of knie is van belang teneinde vast te kunnen stellen of er specifieke rode vlaggen aanwezig zijn die niet bij dit patroon passen.


Rode vlaggen*

 • onverklaarbare warme en gezwollen (rode) knie (bacteriële infectie?)
 • onverklaarbare pijn in heup en/of knie
 • zwelling in de lies (maligniteit?)
 • ernstige slotklachten in de knie
 • (hevige) pijn in rust en zwelling (zonder trauma) (maligniteit?)

bij aanwezigheid van een of meer gewrichtsvervangende prothesen:

 • koorts
 • infectie
 • onverklaarbare hevige pijn in heup en/of knie


Indien een of meerdere rode vlaggen aanwezig zijn, moet de fysiotherapeut de patiënt hierover informeren. Ook de huisarts dient, in overleg met de patiënt, hierover te worden geïnformeerd. Daarnaast is het advies aan de patiënt om contact op te nemen met de huisarts of behandelend specialist.

Over de communicatie tussen de fysiotherapeut en de huisarts zijn lokaal afgestemde afspraken mogelijk ten aanzien van de gang van zaken als de fysiotherapeut rode vlaggen constateert.

tags: content , diagnosemethode , artrose-heup-knie , praktijkrichtlijn , diagnostisch-proces

Pagina's : 123 > >>