Categorieën

Behandeling

Klachten aan de arm nek enof schouder kans (76)

Diagnose

Klachten aan de arm nek enof schouder kans (76)

De zoekresultaten voor : klachten aan de arm nek enof schouder kans

Total : 76

1 . Aanbevelingen

etsnbord, een te grote ulnaire abductie van de pol ( -5°), het geen gebruik maken van een arm-pols‘support’ en een lage arbeidstevredenheid geassocieerd zijn met ht ontstaan van (pijn)klachten aan de arm, nek en/of schouder

Gevonden ar

tags: content , klachten-aan-de-arm-nek-enof-schouder-kans , aanbevelingen

4 . A. Inleiding

De richtlijn beschrijft het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met een gezondheidsprobleem dat wordt gekenmerkt door pijn en/of andere symptomen in de arm, nek en/of schouder. Ontstaan en beloop va

tags: content , klachten-aan-de-arm-nek-enof-schouder-kans , praktijkrichtlijn , inleiding

5 . A.1 Afbakening

;p style="text-align: left;">klachten%20aan%20de%20arm,%20nek%20en%20of%20schouder%20(kans)/1/a/KANS_PRL_Fig1.jpg" width="690" height="477" alt="KANS PRL_Fig1" /><

tags: content , klachten-aan-de-arm-nek-enof-schouder-kans , praktijkrichtlijn , inleiding

6 . A.2 Wijze van omgaan met het gezondheidsprobleem

Niet iedereen die klachten krijgt aan de arm, nek en/of schouder ontwikkelt een langdurig gezondheidsprobleem. Sommige mensen zijn in staat de eisen die aan hen gesteld worden (belasting) af te stemmen op

tags: content , klachten-aan-de-arm-nek-enof-schouder-kans , praktijkrichtlijn , inleiding

7 . A.3 Patiëntenprofielen

rticipatieproblemen. Er is naar het oordeel van de fysiotherapeut sprake van een discrepantie tussen de aanwezige stoornissen enerzijds, en de ervaren beperkingen en/of participa-tieproblemen anderzijds. Er is mogelijk sprake van een inadequate wijze van omgaan met het ge

tags: content , klachten-aan-de-arm-nek-enof-schouder-kans , praktijkrichtlijn , inleiding

Pagina's : 123 > >>