Categorieën

Behandeling

Meniscectomie (108)

Diagnose

Meniscectomie (108)

De zoekresultaten voor : meniscectomie

Total : 110

97 . D.1.3.4 Koudetherapie

or een goed herstel, dus de tweede toepassing van ijs wordt na een meniscectomie vaak achterwege gelaten. In een systematische review naar postoperatieve koudetherapie bij acute wekedelenletsel in het algemeen (enkel, knie, heup, pols) werd ge

tags: content , meniscectomie , verantwoording-en-toelichting , therapeutische-proces

98 . C.1.1 Gezondheidsprobleem

loop (beloop na de operatie tot nu) en de status praesens (situatie nu).

Bij de beschrijving kan gebruik worden gemaakt van het schema in figuur 1 waarin de meest voorkomende gezondheidsproblemen na meniscectomie

tags: content , meniscectomie , verantwoording-en-toelichting , diagnostisch-proces

99 . A.2.2 Samenstelling en werkwijze werkgroep

rkgroepleden hebben verklaard geen conflicterende belangen te hebben bij de te ontwikkelen KNGF-richtlijn. De ontwerprichtlijn Meniscectomie,&am

tags: content , meniscectomie , verantwoording-en-toelichting , inleiding

100 . D.1.3.7 Samenvatting evidentie behandeling

verschillende verrichtingen na een meniscectomie.

Tabel 8. Verrichtingen in deze richtlijn geordend naar niveau van evidentie, per patiëntenprofiel.

<

tags: content

101 . D.1.3.1 Evidentie fysiotherapie na meniscectomie

t een ongecompliceerde meniscectomie (normaal beloop, patiëntenprofiel 1).27 Goodyear- Smith en Arrol concludeerden dat postoperatieve revalidatie een gefaseerde aanpak nodig heeft en dat er geen standaard protocollen zi

tags: content , meniscectomie , verantwoording-en-toelichting , therapeutische-proces

102 . Aanbevelingen

;/h3>

 

1 Operatietechnieken (niveau 1) 
Het is aangetoond dat partiële meniscectomie de voorkeur heeft boven to

tags: content , meniscectomie , aanbevelingen

104 . A.5.1 Prognostische factoren

In tabel 3 staan de prognostische factoren voor herstel na een meniscectomie vermeld, inclusief de bewijskracht. De prognostische factoren zijn ingedeeld in belemmerende en bevorderende factoren.

tags: content , meniscectomie , verantwoording-en-toelichting , inleiding