Categorieën

Behandeling

Stress urine-incontinentie 2011 (94)

Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn (4)

Diagnose

Stress urine-incontinentie 2011 (94)

Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn (4)

De zoekresultaten voor : stress urine incontinentie 2011

Total : 99

9 . A.4 Epidemiologie

igszins of in grote mate last heeft van urine-incontinentie.

Prevalentiecijfers van SUI bij vrouwen variëren van 10-40%. Deze variatie wordt verklaard vanuit de verschillen tussen de on

tags: content , stress-urine-incontinentie-2011 , praktijkrichtlijn , inleiding

10 . A. Inleiding

Deze KNGF-richtlijn beschrijft het fysiotherapeutisch handelen bij zowel vrouwen als mannen met stress (urine-)incontinentie (SUI) of met gemengde incontinentie met SUI als dominante vorm. In de&nb

tags: content , stress-urine-incontinentie-2011 , praktijkrichtlijn , inleiding

11 . B.3.5 Globaal Ervaren Effect

De verandering in de ervaren gezondheidstoestand is ook te meten door de patiënt te vragen hoe deze het effect van de behandeling ervaart. Het effect betreft dan de mate van incontinentie na de be

tags: content , diagnosemethode , stress-urine-incontinentie-2011 , praktijkrichtlijn , diagnostisch-proces

12 . A.10.3 Urine-incontinentie bij de man

Urine-incontinentie komt, afhankelijk van de gehanteerde definitie en de onderzoekspopulatie, bij minder dan 10% van alle volwassen mannen voor. Uit onderzoek bleek de prevalentie toe te nemen met het st

tags: content , stress-urine-incontinentie-2011 , verantwoording-en-toelichting , inleiding

13 . A.3 Afbakening SUI

De International Continence Society (ICS) en de International Urogynecological Association (IUGA) definiëren (urine-)incontinentie als ‘onvrijwillig urineverlies’. De ICS/IUGA spreken van SUI als ‘on

tags: content , stress-urine-incontinentie-2011 , praktijkrichtlijn , inleiding

14 . A.10.2 SUI bij de vrouw

der de 70-75-jarigen en nam uiteindelijk iets af tot ongeveer 40% bij de 80-90-jarigen (figuur 1).37

stress%20(urine-)incontinentie

tags: content , stress-urine-incontinentie-2011 , verantwoording-en-toelichting , inleiding

15 . B.1.2 Vaststellen van de ernst van het gezondheidsprobleem

rticipatieproblemen.24

De ernst van het gezondheidsprobleem wordt bepaald door de frequentie en mate van urineverlies, het gebruik van opvangmateriaal en de consequenties van de incontinentie op

tags: content , stress-urine-incontinentie-2011 , verantwoording-en-toelichting , fysiotherapeutisch-diagnostisch-proces

16 . B.3 Meetinstrumenten

bedoeld.

De ernst van de urine-incontinentie en de gevolgen van deze incontinentie voor het dagelijks leven, de wijze waarop de patiënt zich aanpast aan het probleem en de betekenis die de urine

tags: content , stress-urine-incontinentie-2011 , verantwoording-en-toelichting , fysiotherapeutisch-diagnostisch-proces

Pagina's : 123 > >>