Categorieën

Behandeling

Whiplash (47)

Diagnose

Whiplash (47)

De zoekresultaten voor : whiplash

Total : 47

1 . Auteurs

nueel therapeut, onderzoeksmedewerker Whiplash-trial Nederlands Paramedisch Instituut, Amersfoort; praktijkdocent Manuele Therapie, Vrije Universiteit Brussel">G.G.M. Peeters
tags: content , whiplash , auteurs

2 . A.2 Klinische vraagstellingen

De werkgroep die deze richtlijn heeft voorbereid wilde antwoord krijgen op de volgende klinische vragen: Wat is het natuurlijk beloop van whiplash en welke prognostische factoren voorspellen het beloop? Welke factoren zijn beïnvloedbaar do

tags: content , whiplash , verantwoording-en-toelichting , inleiding

3 . A.11 Epidemiologische gegevens

Skovron13 heeft een overzicht gepubliceerd over de epidemiologie van whiplash. Zij beschrijft jaarlijkse incidentiecijfers die variëren van 16 tot 70 per 100.000 inwoners wanneer whiplash wordt bepaald aan de hand va

tags: content , whiplash , verantwoording-en-toelichting , inleiding

7 . A. Inleiding

De KNGF-richtlijn Whiplash is een leidraad voor het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met klachten als gevolg van whiplash. Voor de term ‘gevolgen van whiplash’ is gekozen om hiermee op ne

tags: content , whiplash , verantwoording-en-toelichting , inleiding

8 . A.10 Afbakening whiplash

Er bestaat veel onduidelijkheid over de definitie van ‘whiplash’. De richtlijn sluit aan bij de definitie zoals geformuleerd door de Quebec Task Force-WAD omdat deze tot op heden het meest wordt gebruikt: ‘Whiplash is an acceleration-de

tags: content , whiplash , verantwoording-en-toelichting , inleiding

Pagina's : 123 > >>