Richtlijnen raadplegen

Aan de linkerzijde van de website ziet u een overzicht van de beschikbare richtlijnen. Klik op een richtlijnnaam om alle beschikbare gegevens over deze richtlijn te raadplegen. Zodra u de keuze voor een richtlijn heeft gemaakt, kunt u snel door de richtlijn navigeren door in de linkerkolom op de verschillende onderwerpen te klikken.

Klinimetrie

Onder andere in samenwerking met Zuyd Hogeschool in Heerlen heeft het KNGF een database opgericht waarin alle klinimetrie (vragenlijsten/meetinstrumenten) staat beschreven. Deze database is te raadplegen via www.meetinstrumentenzorg.nl.

PDF's en pop-ups

Sommige browsers of virusprogramma's blokkeren uw pdf-downloads. Houdt in dat geval de shifttoets ingedrukt terwijl u klikt, zodat uw browser wel de directe download van pdf's toestaat. Als uw browser pop-ups blokkeert, pas dan uw anti-pop-upinstellingen aan.

Actueel

Klik hier voor de actualiteit van de Evidence statements.

Nu beschikbaar: printing on demand

In de richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2016 is het vastleggen van gegevens in stap 4 van het fysiotherapeutisch zorgverleningsproces gerectificeerd (13 februari 2018). 

In alle richtlijnen zijn de meetinstrumenten op systematische wijze gekoppeld aan de gezondheidsdomeinen van de ICF: Update klinimetrie 2017 (zowel site als pdfs) (15 januari 2018). In de richtlijn Nekpijn en de richtlijn ziekte van Parkinson zijn de meetinstrumenten reeds bij ontwikkeling op deze wijze geïmplementeerd.

De richtlijn Parkinson 2017 staat online (10 oktober 2017). 

In de richtlijn COPD zijn aanpassingen gedaan in tabel 1 en in bijlage 3 van de Praktijkrichtlijn (16 juni 2017). 

In de richtljn Nekpijn is bij de aanbevolen meetinstrumenten de PSK als prognostisch instrument verwijderd (11 april 2017). 

Aan de richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2016 is het Addendum Verslaggeving bij langdurige behandeling toegevoegd (3 maart 2017).

De richtlijn Nekpijn is gepubliceerd op 23 december 2016. Met het verschijnen van deze richtlijn vervalt de richtlijn Whiplash.

Klinimetrie COPD. De Pemax-meter wordt alleen nog beschouwd als een meetinstrument voor optioneel gebruik (24 november 2016).

Klinimetrie. Aan iedere richtlijn zijn addenda klinimetrie (bijvoorbeeld Artrose heup-knie) toegevoegd met aanbevolen/optionele meetinstrumenten, de richtlijn Whiplash uitgezonderd, aangezien deze richtlijn binnenkort wordt herzien (30 oktober 2016).

De richtlijnen kunnen niet meer als gedrukte versie worden besteld (1 augustus 2016).