Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Aanmelding en verwijzing

B.2 Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

B.3 Anamnese

B.4 Onderzoek

B.4.1 Inspectie

B.4.2 Palpatie

B.4.3 Functieonderzoek

B.5 Analyse

B.6 Behandelplan

B.7 Meetinstrumenten

B.1 Aanmelding en verwijzing

Indien een patiënt is verwezen naar de fysiotherapeut, dienen de volgende gegevens vermeld te staan op de verwijzing:

  • naam patiënt (eventueel adres en gegevens over de zorgverzekering);
  • burgerservicenummer (BSN);
  • datum verwijzing;
  • diagnose (eventueel diagnosecode);
  • verwijsindicatie;
  • hulpvraag patiënt;
  • relevante gegevens over de gezondheidstoestand (onder andere radiologische afwijkingen van de gewrichten, comorbiditeit, medicatiegebruik en eventueel een prognose);
  • naam verwijzer;
  • handtekening van de verwijzer;
  • naam van de huisarts (indien deze niet de verwijzer is).

Aantal keren bekeken: : 6976