Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Aanmelding en verwijzing

B.2 Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

B.3 Anamnese

B.4 Onderzoek

B.4.1 Inspectie

B.4.2 Palpatie

B.4.3 Functieonderzoek

B.5 Analyse

B.6 Behandelplan

B.7 Meetinstrumenten

B. Diagnostisch proces

Het doel van het diagnostisch proces is inventarisatie van de ernst, de aard en de mate van beïnvloedbaarheid van het gezondheidsprobleem door de fysiotherapeut. Uitgangspunt is de hulpvraag die de patiënt zelf formuleert. De fysiotherapeut vertaalt deze hulpvraag en de hiermee verband houdende gezondheidsproblemen in termen van de ICF.

Als basis voor een klinische inventarisatie van de meest relevante gezondheidsproblemen van mensen met heup- en knieartrose is gekozen voor de zogenaamde ‘comprehensive’ en verkorte ICF Core Sets voor artrose (zie figuur 2).

Figuur 2. Schematisch overzicht van probleemgebieden en beïnvloedende factoren bij artrose van heup en/of knieartrose aan de hand van de International Classifi cation of Functioning, Disability and Health (ICF) Core Sets for osteoarthritis (verkorte ICF Core Sets, aangevuld met klinisch relevante factoren op basis van expert opinion).artrose prl fig2Bron: Dreinhofer K, Stucki G, Ewert T, Huber E, Ebenbichler G, Gutenbrunner C, et al. ICF Core Sets for osteoarthritis. J Rehabil Med. 2004 Jul;(44 Suppl):75-80.


Aantal keren bekeken: : 9013