Andere artikelen

C. Therapeutisch proces

C.1 Algemene kenmerken van de behandeling

C.1.1 Behandellocatie

C.1.2 Behandelfrequentie en -duur

C.2 Behandelmethode

C.2.1 Oefenen en sturen

C.2.1.1 Oefentherapie

C.2.1.2 Hydrotherapie

C.2.2.1 Voorlichting en zelfmanagement interventies

C.2.3 Manuele verrichtingen

C.2.3.1 Het teweegbrengen van een passieve beweging in een gewricht

C.2.3.2 Massage

C.2.4 Fysische therapie in de engere zin

C.2.4.1 Thermotherapie

C.2.4.2 TENS/elektrotherapie

C.2.4.3 Ultrageluid

C.2.4.4 Elektromagnetisch veld

C.2.4.5 Low level lasertherapie

C.2.5 Balneotherapie (passieve hydrotherapie)

C.2.6 Hulpmiddelen

C.2.6.1 Braces en ortheses

C.2.6.2 Tapen

C.2.7 Pre- en postoperatieve fysiotherapie bij een gewrichtsvervangende operatie van heup- en/of knie

C.2.7.1 Preoperatieve oefentherapie

C.2.7.2 Preoperatieve voorlichting

C.2.7.3 Postoperatieve oefentherapie

C.2.7.4 Continuous Passive Motion (CPM)

C.3 Evaluatie

C.3.1 Nazorg

C.3.2 Afsluiting en dossiervoering

C.2.1.2 Hydrotherapie

Een grote diversiteit aan hydrotherapie-interventies is onderzocht. Het is daarom moeilijk om een uitspraak te doen over de effectiviteit van hydrotherapie bij heup- en/of knieartrose. Er zijn geen studies gevonden die de effectiviteit van oefenprogramma’s in water vergeleken met inhoudelijk vergelijkbare oefenprogramma’s op het droge.

In een internationale richtlijn wordt hydrotherapie wel aanbevolen. Ondanks tegenstrijdig bewijs kan hydrotherapie in individuele gevallen een alternatief zijn wanneer sprake is van veel pijn, als oefenen op het droge niet mogelijk is en andere behandelmogelijkheden (medicamenteus of chirurgisch) ontbreken. Bij patiënten met veel pijn kan er bijvoorbeeld worden gestart met hydrotherapie ter voorbereiding van het oefenen op het droge.

Aantal keren bekeken: : 7096