Andere artikelen

A. Inleiding

A.1 Doelstelling en doelgroep

A.1.1 Doelstelling

A.1.2 Doelgroep

A.2 COPD

A.3 Epidemiologie

A.4 Prognose

A.1.1 Doelstelling

Het doel van de richtlijn is een beschrijving geven van op wetenschappelijke bewijzen gestoelde fysiotherapie – rekening houdend met effectiviteit, efficiëntie en specificiteit – voor COPD-patiënten met een gestoorde mucusklaring, een verminderde longfunctie, respiratoire en perifere spierfunctie, inspanningscapaciteit en kwaliteit van leven en met een afgenomen niveau van fysiek functioneren vanwege kortademigheid of afgenomen inspanningscapaciteit.

De aanbevelingen in de praktijkrichtlijn zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur (tot 21 december 2007) en op professionele en sociale inzichten. Ze worden meer in detail besproken in de Verantwoording en toelichting.

Aantal keren bekeken: : 9015