Andere artikelen

C. Diagnostisch proces

C.1 (Aanvullende) anamnese

C.2 (Aanvullend) onderzoek

C.3 Meetinstrumenten

C.4 Analyse

C.5 Conclusie

C.1 (Aanvullende) anamnese

Oorzakelijke factoren

 • Is er sprake geweest van een inversietrauma?
 • Hoe is het trauma ontstaan?
 • Ontstond het trauma onder hoge snelheid (hoog-energetisch letsel)?
 • Waar was/is de pijn gelokaliseerd?
 • Is er sprake van een recidiefletsel? Zo ja, hoe lang geleden en hoe was het herstel?

Beloop in de tijd

 • Hoe lang geleden heeft het trauma plaatsgevonden?
 • Welke maatregelen heeft de patiënt genomen (koelen, compressie, elevatie en rust)?
 • Welke medische/ therapeutische interventies hebben plaatsgevonden en met welk resultaat?
 • Is de pijn direct na het trauma ontstaan?
 • Hoe is het verloop van de pijn geweest?
 • Wanneer is de zwelling ontstaan? Snel of langzaam?
 • Hoe was het beloop van de zwelling in de tijd?
 • Hoe was het beloop van de belastbaarheid in de tijd?
 • Hoe was het functieherstel in de tijd ten aanzien van adl, werk en sport?

Inventarisatie van de klachten c.q. status praesens

 • Functies en anatomische eigenschappen:
  • Is er momenteel sprake van pijn; tijdens belasting / na belasting / in rust?
  • Is de steunfunctie van de voet momenteel verminderd?
  • Is er sprake van relevante nevenpathologie (andere ziekten of aandoeningen)?
 • Specifiek bij functionele instabiliteit:
  • Heeft de patiënt last van angst om te zwikken (‘fear of giving way’) of feitelijk zwikken?
  • Zo ja, hoe vaak per dag/week en op welk moment treden fear of giving way of feitelijk zwikken op: tijdens adl, inspanning, vermoeidheid?
  • Nemen de klachten na een dergelijk voorval toe? Zo ja, welke klachten zijn dat, bij welke activiteiten, en hoelang houden ze aan?
  • Gebruikt de patiënt externe hulpmiddelen als tape of brace?
  • Op welk moment, met welke reden en hoe vaak gebruikt de patiënt deze?
 • Activiteiten:
  • In welke mate kan de patiënt de enkel belasten tijdens adl, werk en sport?
 • Participatie:
  • Zijn activiteiten in en rondom huis, werk, huishouden en sport hervat naar het niveau van voor het trauma?
 • Externe factoren:
  • Vormen externe factoren (zoals woon- of werksituatie) een belemmering voor herstel?
 • Persoonlijke factoren:
  • Hoe gaat de patiënt met de klachten om?
Aantal keren bekeken: : 12378