Andere artikelen

C. Diagnostisch proces

C.1 (Aanvullende) anamnese

C.2 (Aanvullend) onderzoek

C.3 Meetinstrumenten

C.4 Analyse

C.5 Conclusie

C.4 Analyse

De centrale doelstelling van het diagnostisch proces is het formuleren van de fysiotherapeutische diagnose en antwoord krijgen op de vraag of er een indicatie is voor fysiotherapeutische behandeling.

Acuut enkelletsel 

In welke fase van herstel bevinden zich de aangedane weefsels/ organen momenteel?

 • Zijn de fysiotherapeutische bevindingen in overeenstemming met het beloop van een ‘normaal’ herstelproces?
 • Is de duur van de klachten (de tijdsperiode na het trauma) in overeenstemming met de aangegeven fasering in de tijd van een ‘normaal’ herstelproces?
 • Is het verloop van het herstel van het enkelletsel tot nu toe ‘normaal’, of is er sprake van een afwijking in het herstel (vertraagd herstel)?
 • Wat is de prognose (zie Functiescore) van het herstel (de te verwachten hersteltijd; wel of geen specifieke fysiotherapeutische behandeling c.q. begeleiding)?
 • Is herbeoordeling na een week noodzakelijk?

Indien er sprake is van een afwijkend herstelproces is het volgende van belang:

 • Is er voldoende lokaal en adaptief vermogen (kunnen groei en herstel plaatsvinden)?
 • Zijn op dit moment de lokale voorwaarden voor herstel aanwezig en zijn de lokale ‘belemmerende’ factoren voor het herstel beïnvloedbaar door fysiotherapie?
 • Zijn op dit moment de algemene voorwaarden voor herstel aanwezig en zijn de algemene ‘belemmerende’ factoren voor het herstel beïnvloedbaar door fysiotherapie?

Functionele instabiliteit

 • Zijn de factoren die hebben bijgedragen aan de enkelklachten fysiotherapeutisch beïnvloedbaar?
 • Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren?
 • Wat zijn de belangrijkste stoornissen in functies en anatomische eigenschappen, de belangrijkste beperkingen in activiteiten en de belangrijkste participatieproblemen en hoe hangen deze met elkaar samen? Hoe hangen deze stoornissen, beperkingen en participatieproblemen samen met de persoonlijke en externe factoren?
Aantal keren bekeken: : 9356