Andere artikelen

D. Therapeutisch proces

D.1 Acuut enkelletsel

D.1.1 Doelstellingen

D.1.2 Verrichtingen

D.2 Functionele instabiliteit van de enkel

D.2.1 Doelstellingen

D.2.2 Verrichtingen

D.2.3 Evaluatie

D.3 Preventie van enkelletsel

D.4 Afsluiting en verslaglegging

D.4 Afsluiting en verslaglegging

In de vigerende KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering staat beschreven op welke wijze de behandeling dient te worden afgesloten en de verslaglegging plaats dient te vinden. Na het beëindigen van de behandelepisode rapporteert de fysiotherapeut aan de huisarts. Zie hiervoor de KNGF-richtlijn Informatieverstrekking Huisarts.

Aantal keren bekeken: : 8852