Andere artikelen

D. Therapeutisch proces

D.1 Acuut enkelletsel

D.1.1 Doelstellingen

D.1.2 Verrichtingen

D.2 Functionele instabiliteit van de enkel

D.2.1 Doelstellingen

D.2.2 Verrichtingen

D.2.3 Evaluatie

D.3 Preventie van enkelletsel

D.4 Afsluiting en verslaglegging

D. Therapeutisch proces

Het therapeutisch proces start met de formulering van het behandelplan op basis van de fysiotherapeutische diagnose. In het therapeutisch proces staat de hulpvraag van de patiënt centraal. Het niveau waarnaar wordt gestreefd, is afgestemd op de individuele wensen van de patiënt.

Het behandelplan bestaat uit de behandeldoelen, de verrichtingen, de behandelfrequentie en het verwachte aantal zittingen. De doelstellingen van de fysiotherapeutische behandeling zijn het optimaliseren van functies, activiteiten en participatie. Bij acuut enkelletsel wordt gestreefd naar een volledig herstel en bij functionele instabiliteit naar een optimaal functioneel herstel, gekenmerkt door een zo volledig mogelijk herstel van functies en activiteiten en een terugkeer naar het hoogst haalbare of gewenste niveau van participatie.

Zowel bij acuut enkelletsel als functionele instabiliteit staat het voorkómen van recidieven centraal.

Aantal keren bekeken: : 14667