Dankwoord

Het concept van de richtlijn is becommentarieerd door een groep externe deskundigen. De werkgroep is de volgende deskundigen zeer erkentelijk voor hun bijdrage: Rob Bertram, Jan van Dixhoorn, Marleen Buruma en Erik Hulzebos. Rob Bertram is werkzaam als fysiotherapeut in het Universitair Medisch Centrum Groningen, Centrum voor revalidatie, locatie Beatrixoord. Marleen Buruma is werkzaam als fysiotherapeut/cursusleider/coƶrdinator deskundigheidsbevordering bij het Nederlands Paramedisch Instituut, Amersfoort. Jan van Dixhoorn is arts en opleider in Kennemer Gasthuis te Haarlem. Erik Hulzebos is medisch en inspanningsfysioloog in het kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daarnaast dank aan Jaap Donkers voor de hulp bij het tot stand komen van de beschrijving van de preoperatieve fase en de fysiotherapeutische aanbevelingen bij coronairlijden.

De werkgroep wil ook de auteurs danken die betrokken waren bij het tot stand komen van de vorige richtlijn: Lisette Vogels, Jean Graus, Rob van Hulst, Frank Nusman, Roelof Peters en Bart Smit. Daarnaast is dank op zijn plaats voor mevrouw M.R. Kruyswijk, editor KNGF-richtlijnen. 

Naamsvermelding als referent betekent niet dat iedere referent de richtlijn inhoudelijk op elk detail onderschrijft.