Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Aanmelding

B.2 Inventarisatie van de hulpvraag en screening

B.3 Anamnese

B.3.1 Meetinstrumenten

B.4 Lichamelijk onderzoek

B.4.1 Inspectie/palpatie

B.4.2 Functie- en bewegingsonderzoek

B.5 Profielbepaling en opstellen van het behandelplan

B.5.1 Contact met de verwijzer

B.3.1 Meetinstrumenten

Met het meetinstrument 'Patiënt Specifieke Klachten' (PSK) worden de voor de patiënt belangrijkste beperkingen in activiteiten in kaart gebracht. Dit meetinstrument kan ook worden gebruikt voor een tussentijdse evaluatie van de behandeling. Eventueel kan aanvullend de 'Disabilities of Arm, Shoulder and Hand' (DASH)vragenlijst worden afgenomen.

Aantal keren bekeken: : 11444