Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Aanmelding

B.2 Inventarisatie van de hulpvraag en screening

B.3 Anamnese

B.3.1 Meetinstrumenten

B.4 Lichamelijk onderzoek

B.4.1 Inspectie/palpatie

B.4.2 Functie- en bewegingsonderzoek

B.5 Profielbepaling en opstellen van het behandelplan

B.5.1 Contact met de verwijzer

B.3.1 Meetinstrumenten

De meetinstrumenten die van toepassing kunnen zijn bij patiënten met KANS zijn op systematische wijze gekoppeld aan de gezondheidsdomeinen van de ICF.

Patiënt Specifieke Klachten

Met het meetinstrument Patiënt Specifieke Klachten (PSK) worden de voor de patiënt belangrijkste beperkingen in activiteiten in kaart gebracht. Dit meetinstrument kan ook worden gebruikt voor een tussentijdse evaluatie van de behandeling. 

In figuur 2 staat een overzicht van de aanbevolen meetinstrumenten. Deze instrumenten kunnen worden toegepast wanneer daar in de praktijk aanleiding toe is. De optionele meetinstrumenten staan in de Verantwoording en toelichting. Al deze meetinstrumenten zijn beschikbaar via www.meetinstrumentenzorg.nl.

Figuur 2. Overzicht van de aanbevolen meetinstrumenten.kans aanbevolen meetinstrumentenPSK = Patiënt Specifieke Klachten (inclusief de Visual Analog Scale (VAS)). 
Cursief = performancetest/functietest; niet cursief = vragenlijst/observatielijst.
NB Voor het in kaart brengen van functies en anatomische eigenschappen, externe en persoonlijke factoren zijn in deze richtlijn geen aanbevolen meetinstrumenten beschreven.

Aantal keren bekeken: : 14951