Andere artikelen

C. Therapeutisch proces

C.1 Behandeldoelen

C.1.1 Patiëntenprofiel I

C.1.2 Patiëntenprofiel II

C.1.3 Patiëntenprofiel III

C.2 Accenten in de therapie

C.3 Multidisciplinaire benadering

C.4 Hulpmiddelen

C.5 Evaluatie

C.6 Afsluiting, verslaggeving en -legging

C.2 Accenten in de therapie

In deze richtlijn zijn specifieke verrichtingen slechts summier beschreven, gezien het geringe bewijs voor de effectiviteit van fysiotherapeutische verrichtingen bij deze patiëntengroep.

Er zijn echter wel herkenbare accentverschillen, die zijn gebaseerd op de pathofysiologische mechanismen waarvan de fysiotherapeut veronderstelt dat deze een rol spelen bij het ontstaan en de instandhouding van het gezondheidsprobleem. De fysiotherapeut kan zich bij de keuze van het accent binnen de behandeling, los van het patiëntenprofiel, laten leiden door de vermoede onderliggende pathofysiologische mechanismen.

Deze mechanismen en de daaraan gerelateerde accenten in de therapie staan beschreven in tabel 1.

Tabel 1. Pathofysiologische mechanismen met de daaraan gerelateerde accenten in de therapie.

Pathofysiologisch mechanisme

Accent in de therapie

Biomechanische overbelasting

  • Advisering over ergonomische maatregelen voor een tijdelijke dan wel permanente verlaging van de blootstelling aan mechanische belasting
  • Zo nodig aanpassing van de werkplek in overleg met Arbodienst en bedrijfsarts

Verminderde doorbloeding van spieren door aanhoudende spierspanning

  • Oefenen van de fijne coördinatie ter verbetering van de regulatie van de spiertonus en de doorbloeding van spierweefsel
  • Rek- en ontspanningsoefeningen van de desbetreffende spieren

Langdurige nocisensorische prikkeling

  • Vermijden van een versterking van de nocisensorische prikkeling en de mate van sensitisatie van het zenuwstelsel door een bewuste controle op pijn tijdens het oefenen en het uitvoeren van handelingen en taken

Stress

  • Voorlichting over factoren die stress veroorzaken en de mogelijke rol van stress bij het ontstaan en de instandhouding van symptomen
  • Ontspanningsoefeningen
Aantal keren bekeken: : 8722