Andere artikelen

C. Therapeutisch proces

C.1 Behandeldoelen

C.1.1 Patiëntenprofiel I

C.1.2 Patiëntenprofiel II

C.1.3 Patiëntenprofiel III

C.2 Accenten in de therapie

C.3 Multidisciplinaire benadering

C.4 Hulpmiddelen

C.5 Evaluatie

C.6 Afsluiting, verslaggeving en -legging

C.5 Evaluatie

Evaluatie van de behandeling vindt plaats na zes weken en na afloop van de behandeling. Zowel behandelresultaat als -proces wordt systematisch beoordeeld door de voortgang te toetsen aan de behandeldoelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de subjectieve bevindingen van de patiënt, eventuele gegevens ten aanzien van gedeeltelijke of volledige werkhervatting, de score op de PSK en eventueel de DASH. Tevens vindt evaluatie plaats op voor de patiënt relevante momenten, zoals wanneer de behandeling niet volgens verwachting verloopt of bij werkhervatting.

Op basis van de evaluatie kan worden bekeken of de patiënt nog in het gekozen profiel past en of bijstelling van het behandelplan noodzakelijk is. Evaluatie van gedragsverandering zoals vooral bij patiënten met profiel III van belang is, kan plaatsvinden aan de hand van de zes aspecten van het gedragsveranderingsmodel, namelijk: openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen en volhouden (zie paragraaf C.1.2, figuur 3, in de Verantwoording en toelichting).

De fysiotherapeut kan op gezette tijden de voortgang van het behandelproces evalueren door te benoemen waar de patiënt zich in het gedragsveranderingsmodel bevindt met betrekking tot een bepaald te bereiken gedrag. Patiënten met profiel III kan de fysiotherapeut adviseren zich te laten verwijzen naar een psycholoog.

Aantal keren bekeken: : 9064