Andere artikelen

C. Therapeutisch proces

C.1 Behandeldoelen

C.1.1 Patiëntenprofiel I

C.1.2 Patiëntenprofiel II

C.1.3 Patiëntenprofiel III

C.2 Accenten in de therapie

C.3 Multidisciplinaire benadering

C.4 Hulpmiddelen

C.5 Evaluatie

C.6 Afsluiting, verslaggeving en -legging

C.6 Afsluiting, verslaggeving en -legging

De behandeling wordt afgerond wanneer de behandeldoelen zijn bereikt of wanneer er geen effect van de behandeling meer is te verwachten. De fysiotherapeut informeert de verwijzer eventueel tussentijds, maar in ieder geval na het beëindigen van de behandeling over de (individueel vastgelegde) behandeldoelen, het behandelproces en de behandelresultaten.

De fysiotherapeut doet verslag aan de huisarts conform de vigerende KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering. Indien van toepassing wordt ook de bedrijfsarts van het resultaat van de behandeling op de hoogte gesteld.

Aantal keren bekeken: : 7985