Andere artikelen

C. Diagnostisch proces

C.1 (Aanvullende) anamnese

C.2 (Aanvullend) lichamelijk onderzoek

C.2.1 Inspectie en palpatie

C.2.2 Bewegingsonderzoek

C.3 Meetinstrumenten

C.4 Analyse

C.5 Behandelplan

C.6 Duur diagnostisch proces

C.1 (Aanvullende) anamnese

Tijdens de anamnese worden de gegevens uit de stap aanmelding/ verwijzing, dan wel het screeningsproces, verhelderd en aangevuld. Er moet steeds onderscheid worden gemaakt tussen de diverse perioden in de tijd, namelijk:

 • voorgeschiedenis (voordat het trauma optrad);
 • preoperatief (vanaf het incident waarbij het meniscusletsel werd opgelopen tot aan het moment van de operatie);
 • postoperatief (na de operatie tot nu);
 • status praesens (de situatie nu).

Tijdens de anamnese wordt aandacht besteed aan:

 • het gezondheidsprobleem (met onderscheid tussen voorgeschiedenis, preoperatief, postoperatief en de status praesens):
  • beloop: oorzaak, duur en aard van de klachten;
  • inventarisatie van stoornissen in anatomische eigenschappen en functies, beperkingen in activiteiten, participatieproblemen, externe en persoonlijke factoren (zie figuur 1);
  • belastbaarheid (in alle periodes) en niveau van activiteiten en participatie voor aanvang van de knieklachten (om een inschatting te maken van de belastbaarheid voorafgaand aan het incident);
  • pre-existente morbiditeit of knieletsels;
  • relevante nevenpathologie;
  • prognostische factoren, bevorderende en belemmerende externe en persoonlijke factoren voor herstel;
  • wijze van omgaan met de klachten, inzicht, indrukken, angsten, ‘illness beliefs’ (Wat heb ik? Waar komt het door? Hoe lang gaat het duren? Wat heeft het voor gevolgen? Gaat het over en wie kan er wat aan doen?);
  • gebruik van loophulpmiddelen;
  • informatiebehoefte van de patiënt; 
   gebruik van pijnmedicatie;
  • zelfstandigheid;
  • steun van de omgeving;
  • de eisen die de werksituatie aan het kniegewricht stelt;
 • de hulpvraag (indien nog niet bij screening uitgevraagd):
  • de doelstellingen en verwachtingen van de patiënt;
  • de belangrijkste klachten;
  • de activiteiten die belangrijk zijn voor de patiënt;
 • eerdere/andere zorg:
  • de diagnostiek en behandeling die de patiënt tot nu toe heeft gehad.
Aantal keren bekeken: : 10082