Andere artikelen

C. Diagnostisch proces

C.1 (Aanvullende) anamnese

C.2 (Aanvullend) lichamelijk onderzoek

C.2.1 Inspectie en palpatie

C.2.2 Bewegingsonderzoek

C.3 Meetinstrumenten

C.4 Analyse

C.5 Behandelplan

C.6 Duur diagnostisch proces

C.2 (Aanvullend) lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek bestaat uit inspectie, palpatie en bewegingsonderzoek en richt zich op de stoornissen in functies en beperkingen in activiteiten die in de anamnese zijn gevonden. Diverse tests (zoals de test voor mechanische stabiliteit, beweeglijkheid) die hierop zijn gericht, worden uitgevoerd. Een aantal tests is tevens te gebruiken bij de evaluatiemomenten tijdens de behandeling. Soms zullen tests moeten worden uitgesteld of herhaald, omdat ze direct na de operatie beperkt uitgevoerd kunnen worden.

Als de patiënt in een latere fase van herstel wordt verwezen voor fysiotherapeutische behandeling vindt een uitgebreider onderzoek plaats en ligt het accent meer op activiteiten en participatie.

Aantal keren bekeken: : 7963