Andere artikelen

C. Diagnostisch proces

C.1 (Aanvullende) anamnese

C.2 (Aanvullend) lichamelijk onderzoek

C.2.1 Inspectie en palpatie

C.2.2 Bewegingsonderzoek

C.3 Meetinstrumenten, vragenlijsten en tests

C.4 Analyse

C.5 Behandelplan

C.6 Duur diagnostisch proces

C.2.2 Bewegingsonderzoek

Uit observatie en door afname/uitvoering van de hieronder genoemde tests c.q. onderzoeken wordt een indruk verkregen van de lokale en algemene belastbaarheid. Deze tests zijn ook bedoeld ter evaluatie van de behandeling.

De volgende tests worden gebruikt:

 • actief bewegingsonderzoek:
  • actieve stabiliteit in stand, op twee benen, op één been, met afnemende knieflexie / naar extensie (gaan staan), met toenemende knieflexie in de richting van het provocerende moment;
  • aandacht voor pijn tijdens belasten, functionele (in)stabiliteit, bewegingsangst en ‘giving way’-klachten tijdens gaan en lopen;
 • mobiliteitsonderzoek: onderzoek van de mobiliteit van het kniegewricht en de patella;
 • observatie van het gangpatroon, eventueel met behulp van de Ganganalyselijst Nijmegen (GALN) met aandacht voor kwaliteit van bewegen (zie bijlage 3.2): let in het begin vooral op de belastbaarheid bij de beweging van flexie naar extensie (dit komt vooral in de zwaaifase aan het licht) en observeer indien van toepassing het lopen met krukken;
 • bewegingsonderzoek/functieonderzoek op de bank:
  • spierfunctie van de musculus quadriceps femoris (patella optrekken);
  • spierkracht van de bovenbeenspieren (eventueel objectiveren met behulp van dynamometrie, hinkelen/hoptest);
  • pijnvrije bewegingsrange: extensiemogelijkheid, slotverschijnselen, vloeiende beweging (of tandradfenomeen);
 • onderzoek van de mechanische stabiliteit:
  • algemene indruk van de uitvoering van de ‘active straight leg raising’, het gestrekt heffen van het aangedane been, ook ‘extension lag test` genoemd;
 • bepalen van de kracht en belastbaarheid wanneer geen van bovengenoemde tests een afwijkend resultaat laat zien:
 • eventueel de Squat-test (op één of twee benen).

Voor het testen van andere structuren, de voorste en achterste kruisband en de collaterale banden, verwijst de werkgroep naar de KNGF-richtlijn Acute knie.

Aantal keren bekeken: : 7847