Andere artikelen

C. Diagnostisch proces

C.1 (Aanvullende) anamnese

C.2 (Aanvullend) lichamelijk onderzoek

C.2.1 Inspectie en palpatie

C.2.2 Bewegingsonderzoek

C.3 Meetinstrumenten

C.4 Analyse

C.5 Behandelplan

C.6 Duur diagnostisch proces

C.2.2 Bewegingsonderzoek

Uit observatie en door afname/uitvoering van de hieronder genoemde tests c.q. onderzoeken wordt een indruk verkregen van de lokale en algemene belastbaarheid. Deze tests zijn ook bedoeld ter evaluatie van de behandeling.

De volgende tests worden gebruikt:

 • actief bewegingsonderzoek:
  • actieve stabiliteit in stand, op twee benen, op één been, met afnemende knieflexie / naar extensie (gaan staan), met toenemende knieflexie in de richting van het provocerende moment;
  • aandacht voor pijn tijdens belasten, functionele (in)stabiliteit, bewegingsangst en ‘giving way’-klachten tijdens gaan en lopen;
 • mobiliteitsonderzoek: onderzoek van de mobiliteit van het kniegewricht en de patella;
 • observatie van het gangpatroon, eventueel met behulp van de Ganganalyselijst Nijmegen (GALN) met aandacht voor kwaliteit van bewegen: let in het begin vooral op de belastbaarheid bij de beweging van flexie naar extensie (dit komt vooral in de zwaaifase aan het licht) en observeer indien van toepassing het lopen met krukken;
 • bewegingsonderzoek/functieonderzoek op de bank:
  • spierfunctie van de musculus quadriceps femoris (patella optrekken);
  • spierkracht van de bovenbeenspieren (eventueel objectiveren met behulp van dynamometrie, hinkelen/hoptest);
  • pijnvrije bewegingsrange: extensiemogelijkheid, slotverschijnselen, vloeiende beweging (of tandradfenomeen);
 • onderzoek van de mechanische stabiliteit:
  • algemene indruk van de uitvoering van de ‘active straight leg raising’, het gestrekt heffen van het aangedane been, ook ‘extension lag test` genoemd;
 • bepalen van de kracht en belastbaarheid wanneer geen van bovengenoemde tests een afwijkend resultaat laat zien:
 • eventueel de Squat-test (op één of twee benen).

Voor het testen van andere structuren, de voorste en achterste kruisband en de collaterale banden, verwijst de werkgroep naar de diagnostische en evaluatieve klinimetrie zoals opgenomen in tabel 2.

Tabel 2. Diagnostische en evaluatieve klinimetrie bij de kruisbanden en de collaterale banden.

Letsel     Test Diagnostisch Evaluatief Uitvoeren
voorste-kruisband (VKB) letsel Lachman test ja  nee altijd
  (Voorste-schuifladetest) (ja) (nee) optioneel
  Pivot-shifttest ja  (nee) alleen indien bekwaam
achterste-kruisband (AKB) letsel Step-offtest (zwaartekrachtteken) 

Achterste-schuifladetest

Actieve-quadricepstest 

ja nee altijd (als combinatie van deze drie testen)
superficiale mediale collaterale ligament (sMCL) Valgus-stresstest (20°) ja nee altijd
posteromediaal complex (PMC) Valgus-stresstest (0°)

Valgus-stresstest (20°)

+

Anteromediaal-rotatoire stabiliteitstest (AMRI)

+

Dialtest

ja nee altijd (als combinatie van deze drie testen)
laterale collaterale ligament Varus-stresstest in 20° ja nee altijd
posterolateraal complex (PLC)

Varus-stresstest (in 0°)

Dialtest

ja nee altijd (als combinatie van beide testen)

Aantal keren bekeken: : 10696