Andere artikelen

C. Diagnostisch proces

C.1 (Aanvullende) anamnese

C.2 (Aanvullend) lichamelijk onderzoek

C.2.1 Inspectie en palpatie

C.2.2 Bewegingsonderzoek

C.3 Meetinstrumenten, vragenlijsten en tests

C.4 Analyse

C.5 Behandelplan

C.6 Duur diagnostisch proces

C.3 Meetinstrumenten, vragenlijsten en tests

Om gegevens uit het diagnostisch proces te objectiveren, wordt een aantal meetinstrumenten, vragenlijsten en tests aanbevolen. Deze objectiveren pijn, functies, activiteiten en participatie en kunnen bovendien worden gebruikt om gedurende de behandeling het herstel daarvan te evalueren.

Hierna is een overzicht opgenomen van de meetinstrumenten en tests, geordend volgens de ICF.


Aanbevolen meetinstrumenten, vragenlijsten en tests

Pijn

  • Visuele analoge schaal (VAS) voor pijn

Functies

  • Lysholmscore ter inventarisatie van functies (o.a. pijn en zwelling): zie bijlage 3.1;
  • Ganganalyselijst Nijmegen (GALN) (flexie, extensie, gangpatroon): zie bijlage 3.2.

Activiteiten/participatie

  • Patiënt Specifieke Visuele Analoge Schalen (VAS) voor activiteiten/participatie (voorheen Patiënt Specifieke Klachten (PSK): zie bijlage 3.3;
  • Lysholmscore ter inventarisatie van activiteiten (o.a. lopen, traplopen);
  • Tegnerscore (adl, werk, sport): zie bijlage 3.4;
  • (eventueel) de Factor Operational Rating System Scale (FORSS) voor adl-activiteiten: zie bijlage 3.5;
  • (eventueel) de Sports Activity Rating Scale (SARS) volgens Noyes Nederlandse versie: zie bijlage 3.6.

Aantal keren bekeken: : 7623