Andere artikelen

C. Diagnostisch proces

C.1 (Aanvullende) anamnese

C.2 (Aanvullend) lichamelijk onderzoek

C.2.1 Inspectie en palpatie

C.2.2 Bewegingsonderzoek

C.3 Meetinstrumenten

C.4 Analyse

C.5 Behandelplan

C.6 Duur diagnostisch proces

C.3 Meetinstrumenten

Om gegevens uit het diagnostisch proces te objectiveren, wordt een aantal meetinstrumenten aanbevolen. Deze objectiveren pijn, functies, activiteiten en participatie en kunnen bovendien worden gebruikt om gedurende de behandeling het herstel daarvan te evalueren. 

De meetinstrumenten die van toepassing kunnen zijn bij patiënten na een meniscectomie zijn op systematische wijze gekoppeld aan de gezondheidsdomeinen van de ICF. In figuur 2 staat een overzicht van de aanbevolen meetinstrumenten. Deze instrumenten kunnen worden toegepast wanneer daar in de praktijk aanleiding toe is. De optionele meetinstrumenten staan in de Verantwoording en toelichting. Al deze meetinstrumenten zijn beschikbaar via www.meetinstrumentenzorg.nl.

Figuur 2. Overzicht van de aanbevolen meetinstrumenten.meniscectomie aanbevolen meetinstrGALN = Ganganalyselijst Nijmegen; LysholmscorePSK = Patiënt Specifieke Klachten; TegnerscoreVAS = Visual Analog Scale
Cursief = performancetest/functietest; niet cursief = vragenlijst/observatielijst. 
NB Voor het in kaart brengen van persoonlijke factoren zijn in deze richtlijn geen aanbevolen meetinstrumenten beschreven.


Aantal keren bekeken: : 10142