Andere artikelen

A. Inleiding

A.1 Doelstelling en doelgroep

A.2 Onderbouwing

A.3 Afbakening meniscectomie en epidemiologische gegevens

A.3.1 Meniscusletsels

A.3.2 Epidemiologie

A.3.3 Operatietechnieken

A.4 Gevolgen van een meniscectomie

A.4.1 Gezondheidsprobleem

A.4.2 Artrose

A.5 Prognose

A.5.1 Prognostische factoren

A.5.2 Natuurlijk beloop, normaal en vertraagd herstel

A.5.3 Patiëntenprofielen

A.3.3 Operatietechnieken

Er zijn diverse operatieve technieken ontwikkeld om de problemen te verhelpen. De meest gangbare operatie is de partiële meniscectomie. In meer dan 95 procent van de gevallen gebeurt dit artroscopisch. In 72 procent van de gevallen wordt de mediale meniscus geopereerd.

Aantal keren bekeken: : 7739