Andere artikelen

A. Inleiding

A.1 Doelstelling en doelgroep

A.2 Onderbouwing

A.3 Afbakening meniscectomie en epidemiologische gegevens

A.3.1 Meniscusletsels

A.3.2 Epidemiologie

A.3.3 Operatietechnieken

A.4 Gevolgen van een meniscectomie

A.4.1 Gezondheidsprobleem

A.4.2 Artrose

A.5 Prognose

A.5.1 Prognostische factoren

A.5.2 Natuurlijk beloop, normaal en vertraagd herstel

A.5.3 Patiëntenprofielen