Andere artikelen

B Diagnostisch proces

B.1 Anamnese

B.1.1 Uitsluiten van nekpijn graad IV

B.1.2 Uitsluiten/vaststellen van nekpijn graad III

B.1.3 Ernst en aard van de klachten en interferentie van de klachten met het dagelijks leven

B.1.4 Beloop van de klachten

B.1.5 Differentiëren tussen nekpijn graad I en II

B.1.6 Ontstaanswijze

B.1.7 Aanvullende informatie

B.2 Lichamelijk onderzoek

B.2.1 Het maken van onderscheid tussen nekpijn graad III en II

B.3 Het gebruik van meetinstrumenten

B.4 Diagnostische beeldvorming

B.5 Analyse

B.5.1 Prognostische factoren voor vertraagd herstel

B.5.2 Premanipulatieve besluitvorming

B.5.3 Het toekennen van een behandelprofiel

B.1.3 Ernst en aard van de klachten en interferentie van de klachten met het dagelijks leven

De fysiotherapeut verzamelt informatie over de huidige status van de patiënt wat betreft aard en ernst van de klachten, om antwoord te kunnen geven op de vraag in welke mate de klachten interfereren met het dagelijks leven. Deze informatie wordt verzameld in termen van stoornissen in functies en anatomische eigenschappen, beperkingen in dagelijkse activiteiten en/of in participatie, in termen van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).58

Aantal keren bekeken: : 4174