Andere artikelen

B Diagnostisch proces

B.1 Anamnese

B.1.1 Uitsluiten van nekpijn graad IV

B.1.2 Uitsluiten/vaststellen van nekpijn graad III

B.1.3 Ernst en aard van de klachten en interferentie van de klachten met het dagelijks leven

B.1.4 Beloop van de klachten

B.1.5 Differentiëren tussen nekpijn graad I en II

B.1.6 Ontstaanswijze

B.1.7 Aanvullende informatie

B.2 Lichamelijk onderzoek

B.2.1 Het maken van onderscheid tussen nekpijn graad III en II

B.3 Het gebruik van meetinstrumenten

B.4 Diagnostische beeldvorming

B.5 Analyse

B.5.1 Prognostische factoren voor vertraagd herstel

B.5.2 Premanipulatieve besluitvorming

B.5.3 Het toekennen van een behandelprofiel

B.1.4 Beloop van de klachten

Informatie over het beloop van de klachten is nodig om vast te kunnen stellen of dat beloop natuurlijk of afwijkend is. Daarbij speelt ook informatie over eerdere diagnostische en therapeutische interventies, en uitkomsten van reeds verrichte diagnostiek en therapie een rol.

Van een normaal beloop is sprake als in de eerste zes weken na aanvang van de nekpijn het niveau van de pijn en de mate van de beperkingen in activiteiten en/of participatie afnemen. Bij een afwijkend beloop nemen in de eerste zes weken na aanvang van de nekpijn het niveau van de pijn en de mate van beperkingen in activiteiten en/of participatie niet, of nauwelijks, af.

Aantal keren bekeken: : 3623