Andere artikelen

B Diagnostisch proces

B.1 Anamnese

B.1.1 Uitsluiten van nekpijn graad IV

B.1.2 Uitsluiten/vaststellen van nekpijn graad III

B.1.3 Ernst en aard van de klachten en interferentie van de klachten met het dagelijks leven

B.1.4 Beloop van de klachten

B.1.5 Differentiëren tussen nekpijn graad I en II

B.1.6 Ontstaanswijze

B.1.7 Aanvullende informatie

B.2 Lichamelijk onderzoek

B.2.1 Het maken van onderscheid tussen nekpijn graad III en II

B.3 Het gebruik van meetinstrumenten

B.4 Diagnostische beeldvorming

B.5 Analyse

B.5.1 Prognostische factoren voor vertraagd herstel

B.5.2 Premanipulatieve besluitvorming

B.5.3 Het toekennen van een behandelprofiel

B Diagnostisch proces

Het diagnostisch proces bestaat uit een anamnese, lichamelijk onderzoek en het afnemen van meetinstrumenten en vervolgens een analyse van de verzamelde informatie.
Nadat nekpijn graad IV is uitgesloten, kan fysiotherapie geïndiceerd zijn en dient vervolgens gedifferentieerd te worden tussen nekpijn graad I, II en III voor het bepalen van het behandelbeleid.

Aantal keren bekeken: : 3682