Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

B.1.1 Inventarisatie hulpvraag

B.1.2 Screening pluis/niet-pluis

B.1.3 Informeren en adviseren

B.2 Anamnese

B.3 (Aanvullend) onderzoek

B.3.1 Inspectie/observatie en palpatie

B.3.2 Lichamelijk onderzoek

B.3.3 Aanvullend onderzoek

B.4 Meetinstrumenten

B.5 Analyse

B.6 Behandelplan

B. Diagnostisch proces

Bij patiënten met osteoporose of met osteoporose samenhangende klachten onderzoekt de fysiotherapeut welk(e) probleemgebied(en) (immobiliteit, pijn, een verhoogd valrisico en/of status na een fractuur) op de voorgrond staat/staan. Uitgangspunt is de hulpvraag van de patiënt.
Indien een patiënt is verwezen door de huisarts of een medisch specialist moeten op de verwijzing de volgende gegevens vermeld staan: naam patiënt (eventueel adres en gegevens over de zorgverzekering); het burgerservicenummer (BSN); de datum van de verwijzing; de diagnose (eventueel diagnosecode); de verwijsindicatie; de hulpvraag van de patiënt; relevante gegevens over de gezondheidstoestand van de patiënt (medicatie en relevante medische en psychosociale gegevens, zoals leefstijl); naam van de verwijzer; handtekening van de verwijzer; naam van de huisarts (indien deze niet de verwijzer is). 
Patiënten kunnen zich ook op eigen initiatief melden bij de fysiotherapeut of via een verwijzing door huisarts of medisch specialist, de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).

Aantal keren bekeken: : 8332