Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

B.1.1 Inventarisatie hulpvraag

B.1.2 Screening pluis/niet-pluis

B.1.3 Informeren en adviseren

B.2 Anamnese

B.3 (Aanvullend) onderzoek

B.3.1 Inspectie/observatie en palpatie

B.3.2 Lichamelijk onderzoek

B.3.3 Aanvullend onderzoek

B.4 Meetinstrumenten

B.5 Analyse

B.6 Behandelplan

B.1.2 Screening pluis/niet-pluis

Op basis van leeftijd, geslacht, incidentie en prevalentie en de gegevens over ontstaanswijze, symptomen en verschijnselen moet de fysiotherapeut kunnen inschatten of symptomen en verschijnselen pluis of niet-pluis zijn, om te kunnen besluiten of verder fysiotherapeutisch onderzoek geïndiceerd is. De fysiotherapeut is alert op onbekende patronen, bekende patonen met één of meer afwijkende symptomen dan wel een afwijkend / ongunstig beloop, en op rode vlaggen.

Bij iedere patiënt die zich zonder verwijzing (DTF) aanmeldt bij de fysiotherapeut, zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening is bedoeld om na te gaan of fysiotherapeutische behandeling is geïndiceerd.


Rode vlaggen zijn patronen van symptomen of tekenen (waarschuwingssignalen) die kunnen wijzen op min of meer ernstige pathologie, die aanvullende medische diagnostiek vereisen. Herkenning van het klachtenpatroon dat specifiek is voor osteoporose is van belang teneinde vast te kunnen stellen of er specifieke rode vlaggen aanwezig zijn die niet bij dit patroon passen.


Aantal keren bekeken: : 10150