Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

B.1.1 Inventarisatie hulpvraag

B.1.2 Screening pluis/niet-pluis

B.1.3 Informeren en adviseren

B.2 Anamnese

B.3 (Aanvullend) onderzoek

B.3.1 Inspectie/observatie en palpatie

B.3.2 Lichamelijk onderzoek

B.3.3 Aanvullend onderzoek

B.4 Meetinstrumenten

B.5 Analyse

B.6 Behandelplan

B.3.1 Inspectie/observatie en palpatie

  • Zijn er tekenen van wervelimpressie?
    Kenmerkend voor een wervelimpressie is een afgenomen lichaamslengte en/of een thoracale kyfose. Ook kloppijn van de midthoracale wervels is indicatief voor wervelimpressie; deze kloppijn kan echter een symptoom zijn van een tumor of ontstekingsproces.
  • Observatie van de houding, indien mogelijk in de thuissituatie van de patiĆ«nt, in zit (aan tafel, tv-kijkend en in bed) en in stand, om te kunnen vaststellen of de houding aanleiding kan geven tot klachten.
  • Observatie van gang en balans tijdens bewegingen in adl-gerelateerde situaties om een indruk te krijgen van het valrisico. adl-gerelateerde bewegingen zijn eenvoudig uit te voeren tijdens het diagnostisch of therapeutisch proces. Als er bij een van deze bewegingen sprake is van prognostische kenmerken van een verhoogd valrisico, moeten gang en/of balans uitgebreid worden onderzocht.
Aantal keren bekeken: : 11036