Andere artikelen

C. Therapeutisch proces

C.1 Doelstellingen

C.1.1 Informeren/adviseren/educatie

C.1.2 Oefenen/sturen van functies en activiteiten

C.2 Evaluatie

C.2.1 Nazorg en preventie

C.2.2 Afsluiting, verslaggeving en verslaglegging

C.2.1 Nazorg en preventie

De patiënten dienen na de behandeling te blijven bewegen om de resultaten te onderhouden. De fysiotherapeut informeert de patiënt over de lokale/regionale mogelijkheden om op eigen niveau en in het eigen interessegebied te blijven bewegen, zoals bij een lokale sportvereniging. Patiënten die moeite hebben om actief te blijven kunnen verwezen worden naar een beweegprogramma voor patiënten met osteoporose.

Aantal keren bekeken: : 7584