Andere artikelen

C. Therapeutisch proces

C.1 Doelstellingen

C.1.1 Informeren/adviseren/educatie

C.1.2 Oefenen/sturen van functies en activiteiten

C.2 Evaluatie

C.2.1 Nazorg en preventie

C.2.2 Afsluiting, verslaggeving en verslaglegging

C.2.2 Afsluiting, verslaggeving en verslaglegging

In de eindevaluatie wordt samen met de patiënt zowel het fysiotherapeutische behandelproces als het eindresultaat geëvalueerd. De fysiotherapeut legt de bevindingen van de eindevaluatie schriftelijk vast conform de vigerende KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering.

De verwijzer wordt eventueel tussentijds maar in ieder geval na het beëindigen van de behandeling geïnformeerd over de (individueel vastgestelde) behandeldoelen, het behandelproces, het beweeg-advies en de behandelresultaten.

Aantal keren bekeken: : 6972