Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Verwijzing en aanmelding

B.2 Anamnese

B.3 Onderzoek

B.4 Meetinstrumenten

B.5 Analyse

B.6 Behandelplan

B.1 Verwijzing en aanmelding

Indien een patiënt wordt verwezen door een huisarts of medisch specialist beoordeelt de fysiotherapeut of de verwijzing voldoende informatie bevat.

Het is noodzakelijk dat de fysiotherapeut informatie krijgt over eventuele comorbiditeit (onder andere osteoporose en/of andere aandoeningen die de mobiliteit verminderen, zoals artrose, reumatoïde artritis, hartfalen en COPD). Tevens is het voor de fysiotherapeut van belang om te weten of andere vormen van parkinsonisme zijn uitgesloten. Het is wenselijk om informatie te verkrijgen over het beloop van het gezondheidsprobleem, over eventuele mentale stoornissen gerelateerd aan de ziekte van Parkinson, over het behandelbeleid en het resultaat van de medische behandeling.

Aantal keren bekeken: : 6003