Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Verwijzing en aanmelding

B.2 Anamnese

B.3 Onderzoek

B.4 Meetinstrumenten

B.5 Analyse

B.6 Behandelplan

B.2 Anamnese

Tijdens de anamnese brengt de fysiotherapeut de gezondheidsproblemen van de patiënt in kaart (zie werkkaart 1). Tevens worden de verwachtingen van de patiënt geïnventariseerd ten aanzien van de behandeling en het te behalen resultaat. Ook probeert de fysiotherapeut antwoord te krijgen op de vraag of de verwachtingen van de patiënt reëel zijn.

Indien mentale factoren en/of fysieke stoornissen de patiënt belemmeren bij het beantwoorden van vragen en indien de patiënt voor een belangrijk deel is aangewezen op verzorging door derden is het noodzakelijk de partner en/of verzorger te betrekken bij de anamnese om een goed beeld te krijgen van de gezondheidsproblemen van de patiënt. Aan de hand van de anamnese formuleert de fysiotherapeut de hulpvraag, samen met de patiënt.

Formuleren van de onderzoeksdoelstellingen

Aan de hand van de gegevens die verkregen zijn uit de anamnese, formuleert de fysiotherapeut een aantal onderzoeksdoelstellingen. De onderzoeksdoelstellingen zijn gericht op het beoordelen van: de fysieke capaciteit, transfers, lichaamshouding; reiken en grijpen; balans en lopen.

Aantal keren bekeken: : 7133