Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Verwijzing en aanmelding

B.2 Anamnese

B.3 Onderzoek

B.4 Meetinstrumenten

B.5 Analyse

B.6 Behandelplan

B.4 Meetinstrumenten

Meetinstrumenten dienen als hulpmiddel bij het in kaart brengen en het objectiveren van het gezondheidsprobleem. Tevens kan een aantal meetinstrumenten in een latere fase opnieuw gebruikt worden ter evaluatie van het behandelresultaat.

Als gevolg van de medicatie kunnen fluctuaties optreden in de gezondheidsproblemen over de dag. Het is daarom van belang vervolgmetingen op hetzelfde tijdstip van de dag te verrichten als de voorgaande meting, ervan uitgaande dat de patiënt zijn medicatie steeds op hetzelfde tijdstip inneemt. Zie voor een overzicht van mogelijke medicatie bijlage 3.

  • Ter inventarisatie en evaluatie van de belangrijkste beperkingen in activiteiten van de patiënt en de mate waarin de patiënt zich beperkt voelt in die activiteiten wordt de vragenlijst Patiënt Specifieke Klachten (PSK) gebruikt). Deze vragenlijst kan bovendien gebruikt worden ter ondersteuning van de formulering van de belangrijkste probleemgebieden van de patiënt.
  • Valincidentie en eventueel valrisico worden in kaart gebracht met behulp van de Vragenlijst valgeschiedenis.
  • Patiënten die meer dan eens zijn gevallen in het afgelopen jaar ontvangen een valagenda.
  • Met de (gemodificeerde) Falls Efficacy Scale (FES) wordt de angst om te vallen geïnventariseerd.
  • Voor het in kaart brengen van problemen met de balans (opvangreacties externe verstoring) wordt de Retropulsietest aangeraden.
  • Voor het inventariseren van freezing adviseert de werkgroep de Freezing Of Gait (FOG-)questionnaire.
  • Bij twijfel aan het activiteitenniveau van de patiënt, in vergelijking met de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, kan de LASA Physical Activity Questionnaire (LAPAQ) gebruikt worden.
  • Voor inventarisatie en evaluatie van de conditie bij patiënten die geen last hebben van freezing wordt aangeraden de Zes minuten-looptest af te nemen; voor inventarisatie en evaluatie van de comfortabele loopsnelheid is de Tien meter-looptest geschikt.
  • Met de gemodificeerde versie van de Parkinson Activiteiten Schaal (PAS) kan de kwaliteit van bewegen tijdens bepaalde activiteiten van het dagelijks leven in kaart worden gebracht.
  • Tot slot wordt de Timed up and go-test (TUG) gebruikt om de snelheid van het uitvoeren van bepaalde activiteiten te bepalen.

De meetinstrumenten zijn opgenomen in bijlage 4.

Aantal keren bekeken: : 15282