Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Verwijzing en aanmelding

B.2 Anamnese

B.3 Onderzoek

B.4 Meetinstrumenten

B.5 Analyse

B.6 Behandelplan

B.5 Analyse

Ter afsluiting van het diagnostisch proces beantwoordt de fysiotherapeut de volgende vragen:

  1. Is fysiotherapie voor de patiënt geïndiceerd?
  2. Is de richtlijn van toepassing op deze individuele patiënt?

Fysiotherapie is geïndiceerd wanneer:

  1. de patiënt beperkt is in een of meerdere activiteiten (transfers, lichaamshouding, reiken en grijpen, balans en lopen);
  2. door inactiviteit de conditie van de patiënt achteruitgaat of hiertoe het risico bestaat;
  3. de patiënt een verhoogd valrisico heeft of angstig is om te vallen, of
  4. de behoefte aan informatie en/of voorlichting bestaat over de aandoening, het beloop en de prognose, met name op het gebied van houding en beweging en het functioneren in het dagelijks leven.

De patiënt komt alleen in aanmerking voor behandeling met fysiotherapie indien er geen belemmerende medische problemen, persoonlijke factoren of omgevingsfactoren zijn en de fysiotherapeut inschat dat de stoornissen in functies, de beperkingen in activiteiten en de gedragsmatige aspecten te beïnvloeden zijn door fysiotherapie. Indien fysiotherapie is geïndiceerd en de richtlijn van toepassing, stelt de fysiotherapeut, in overleg met de patiënt, het behandelplan op waarin de individuele behandeldoelen zijn opgenomen.

Wanneer de fysiotherapeut niet kan bevestigen dat fysiotherapie voor de patiënt is geïndiceerd, overlegt hij met de verwijzer. Eventueel adviseert de fysiotherapeut verwijzing naar een andere paramedische discipline of een medisch specialist.

Aantal keren bekeken: : 6563