Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Verwijzing en aanmelding

B.2 Anamnese

B.3 Onderzoek

B.4 Meetinstrumenten

B.5 Analyse

B.6 Behandelplan

B.6 Behandelplan

Centraal in het behandelplan staat de hoofddoelstelling die aansluit bij de hulpvraag van de patiënt. Bij het formuleren van de hoofddoelen (beoogd behandelresultaat) wordt rekening gehouden met de motivatie, de mogelijkheden en het begrip van de patiënt. Fysiotherapeutische doelen voor patiënten met de ziekte van Parkinson zijn:

 • Bevorderen van veiligheid en zelfstandigheid in de uitvoering van activiteiten, met de nadruk op:
  • transfers;
  • lichaamshouding;
  • reiken en grijpen;
  • balans;
  • lopen;
 • onderhouden of verbeteren van de conditie;
 • preventie van vallen;
 • preventie van decubitus;
 • bevorderen van inzicht in stoornissen in functie en beperkingen in activiteiten, met name op het gebied van houding en beweging.

Naast de behandeldoelen omvat het behandelplan de verrichtingen die zullen worden gehanteerd om doelen te realiseren, het verwachte aantal sessies, de behandelfrequentie, en de behandellocatie (aan huis, in de praktijk, in een instelling).

De keuze van de locatie wordt bepaald door het doel van de behandeling en is mede afhankelijk van de persoonlijke mogelijkheden van de patiënt en de therapeut en van externe factoren. Indien de behandeling gericht is op het bevorderen van activiteiten zal de behandeling bij voorkeur bij de patiënt thuis plaatsvinden. Het bevorderen van de conditie kan plaatsvinden in de praktijk van de therapeut.

Aantal keren bekeken: : 8507