Andere artikelen

C. Therapeutisch proces

C.1 Algemene aandachtspunten voor de behandeling

C.2 Behandelstrategieën

C.3 Evaluatie

C.4 Nazorg

C.5 Afsluiting, verslaglegging en verslaggeving

C.3 Evaluatie

De fysiotherapeut evalueert regelmatig en systematisch de behandelresultaten door deze te toetsen aan de behandeldoelen. Op basis hiervan kan bijstelling van het behandelplan plaatsvinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meetinstrumenten die ook tijdens de anamnese en het onderzoek zijn gebruikt. Indien de patiënt ervaringen niet kan verwoorden, dient de evaluatie van het behandelproces en het -resultaat plaats te vinden met de partner en/of verzorger. Evaluatie geschiedt als volgt:

  • het toepassen van veranderd houding en bewegingsgedrag: aan het begin van iedere behandelsessie;
  • veranderingen in de algehele conditie: na minimaal acht weken;
  • het ‘globaal ervaren effect’ van de behandeling: aan het einde van de behandeling (zie bijlage 4.12).
Aantal keren bekeken: : 5568