Andere artikelen

C. Therapeutisch proces

C.1 Algemene aandachtspunten voor de behandeling

C.2 Behandelstrategieën

C.3 Evaluatie

C.4 Nazorg

C.5 Afsluiting, verslaglegging en verslaggeving

C.4 Nazorg

Behoud van activiteiten in het dagelijks leven 

Aangeleerde strategieën ter bevorderingen van de activiteiten in het dagelijks leven beklijven soms kort. Het aanbrengen van permanente cues (zowel ter initiatie als ter voortgang van beweging) in de thuisomgeving kan een hulpmiddel zijn om de strategieën langdurig toe te passen. Het is van belang de patiënt na verloop van tijd terug te zien voor een evaluatie.

Gezien het progressieve karakter van de ziekte van Parkinson is het voor patiënten belangrijk om actief te blijven. Effecten van lichamelijke activiteit gericht op het verbeteren van botmassa zijn pas na een jaar zichtbaar (zie de KNGF-richtlijn Osteoporose). De fysiotherapeut stimuleert de patiënt daarom om na afloop van de therapie zelf te blijven oefenen en bewegen. De patiënt kan een logboek bijhouden waarin de frequentie en mate van inspanning wordt genoteerd; voor het kwantificeren van het inspanningsgevoel wordt gebruik gemaakt van de Borgschaal (zie bijlage 4.13).

Om te beoordelen of het behaalde effect blijvend is en om te bepalen of de patiënt nieuwe gezondheidsproblemen ondervindt, kan een controleafspraak gemaakt worden. Indien nodig wordt aansluitend aan de controleafspraak de therapie vervolgd.

Aantal keren bekeken: : 5585