Andere artikelen

C. Therapeutisch proces

C.1 Algemene aandachtspunten voor de behandeling

C.2 Behandelstrategieën

C.3 Evaluatie

C.4 Nazorg

C.5 Afsluiting, verslaglegging en verslaggeving

C.5 Afsluiting, verslaglegging en verslaggeving

Indien de behandeldoelen zijn gerealiseerd (bereikt) of indien de fysiotherapeut van mening is dat fysiotherapie geen toegevoegde waarde meer heeft, wordt de behandeling afgesloten. De behandeling wordt eveneens afgesloten indien de inschatting van de fysiotherapeut is dat de patiënt de doelstellingen zelfstandig kan bereiken (zonder therapeutische begeleiding).

De fysiotherapeut informeert de verwijzer tussentijds, maar in ieder geval na het beëindigen van de behandelperiode over onder andere de (individueel vastgestelde) behandeldoelen, het behandelproces en de behandelresultaten. De fysiotherapeut schrijft het eindverslag naar de huisarts c.q. verwijzer conform de KNGF-richtlijn Informatieverstrekking Huisarts. Voor de inhoud van de verslaglegging verwijst de werkgroep naar de KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische Verslaglegging.

De werkgroep beveelt aan te vermelden of volgens de richtlijn is behandeld, op welke punten is afgeweken en waarom, en of er afspraken zijn gemaakt voor een controlebehandeling.

Aantal keren bekeken: : 5005