Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Aanmelding

B.2 Verwijzing

B.3 Anamnese

B.4 Rode vlaggen

B.5 Lichamelijk onderzoek

B.6 Meetinstrumenten

B.7 Analyse

B.8 Behandelplan

B.2 Verwijzing

Indien een patiënt verwezen is naar de fysiotherapeut dienen de volgende gegevens vermeld te staan op de verwijzing:

  • naam patiënt (eventueel adres en gegevens over de zorgverzekering);
  • datum verwijzing;
  • diagnose (eventueel diagnosecode);
  • verwijsindicatie;
  • relevante gegevens over de gezondheidstoestand (onder andere de huidige en verwachte ziekteactiviteit onder het gevoerde medicamenteuze beleid, radiologische schade aan de gewrichten en comorbiditeit;
  • naam verwijzer;
  • handtekening van de verwijzer;
  • naam van de huisarts (indien dit nièt de verwijzer is).

Let op: Ga bij verwijzing door de huisarts altijd bij de patiënt zélf na of de diagnose RA is gesteld door een reumatoloog.

Aantal keren bekeken: : 7322