Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Aanmelding

B.2 Verwijzing

B.3 Anamnese

B.4 Rode vlaggen

B.5 Lichamelijk onderzoek

B.6 Meetinstrumenten

B.7 Analyse

B.8 Behandelplan

B.3 Anamnese

Tijdens de anamnese stelt de fysiotherapeut vragen die nodig zijn om de gezondheidsproblemen (die zullen leiden tot de uiteindelijke hulpvraag) van de patiënt in kaart te brengen. Bij de inventarisatie van de status praesens vraagt de fysiotherapeut systematisch naar de verschillende beperkingen in activiteiten en participatie, stoornissen in functies en/of anatomische eigenschappen en overige persoonlijke en externe factoren. Eerder is in deze richtlijn aangegeven dat de fysiotherapeut zich bij patiënten met RA in eerste instantie richt op de beperkingen in activiteiten en participatie. Om deze reden bestaat de voorkeur om de anamnese te beginnen met vragen op het gebied van activiteiten en participatie, en aansluitend te vragen naar stoornissen in functies en anatomische eigenschappen, persoonlijke en externe factoren, en andere belangrijke onderwerpen die aan bod moeten komen in de anamnese.

Relevante onderwerpen voor de anamnese zijn:

Activiteiten en participatie

 • mobiliteit (bijvoorbeeld: lopen, handhaven en veranderen van lichaamshouding);
 • zelfverzorging (bijvoorbeeld zichzelf wassen, aan- en uitkleden, eten en drinken) en zorg voor anderen (bijvoorbeeld kinderen);
 • algemene taken en eisen (bijvoorbeeld dagelijkse activiteiten als het huishouden doen);
 • betaald werk, huishouden en activiteiten in de vrije tijd.

Functies en anatomische eigenschappen

 • pijn, stijfheid, vermoeidheid;
 • mobiliteit, zwelling, roodheid en stabiliteit van de gewrichten;
 • spierkracht, spiercoördinatie, spieruithoudingsvermogen en inspanningstolerantie.

Persoonlijke en externe factoren

 • leeftijd, geslacht, opleiding, leefsituatie, levensstijl;
 • psychisch functioneren, coping, angst, depressie.

Overige factoren

 • aanwezigheid van algemene en RA-specifieke rode vlaggen (zie paragraaf B.4);
 • aanwezigheid van aandachtspunten (zie paragraaf B.4);
 • medicatiegebruik;
 • informatiebehoefte;
 • opvattingen van de patiënt over zijn gezondheid;
 • verwachting ten aanzien van de fysiotherapeutische behandeling;
 • inschatting van compliance.
Aantal keren bekeken: : 8217