Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Aanmelding

B.2 Verwijzing

B.3 Anamnese

B.4 Rode vlaggen

B.5 Lichamelijk onderzoek

B.6 Meetinstrumenten

B.7 Analyse

B.8 Behandelplan

B.4 Rode vlaggen

Een belangrijk aspect binnen de screening is het beoordelen of de klachten ‘pluis of niet-pluis’ zijn. De fysiotherapeut is daarbij alert op identificatie van eventuele rode vlaggen. De conclusie ‘pluis’ of ‘niet-pluis’ wordt getrokken vanuit het perspectief van de individuele fysiotherapeut. Wanneer de fysiotherapeut tot de conclusie ‘niet-pluis’ komt, informeert hij de patiënt hierover en adviseert hij contact op te nemen met de (huis)arts. 

Zie verder de vigerende 'KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering'.

RA-specifieke rode vlaggen

 • roodheid van een gewricht, mogelijk gepaard gaand met koorts (kan duiden op een infectieus ontstekingsproces van het gewricht, bacteriële artritis);
 • centraal neurologische symptomen:
  • nekpijn, in combinatie met paresthesieën en/of dysesthesieën, motorische uitval, opspringende benen, en/of een zandgevoel in de handen (tekenen van een myelumcompressie, ten gevolge van instabiliteit van de cervicale wervelkolom met (sub)luxatie van de eerste of tweede cervicale wervel);
  • incontinentie en tremoren (mogelijke bijwerkingen van ‘biologicals’).
 • perifeer neurologische symptomen:
  • sensibiliteitsstoornissen, al dan niet met motorische uitval, in de bovenste extremiteiten (klachten in het verzorgingsgebied van de nervus medianus: mogelijk compressie van deze zenuw);
  • motorische (parese of paralyse), sensibele, circulatoire stoornissen in de onderste extremiteiten, hetzij in de vorm van een polyneuropathie (diffuse aantasting van de zenuwen van de ledematen), hetzij in de vorm van een mononeuritis (aantasting van één enkele zenuw) (kan duiden op vasculitis);
 • acute exacerbatie of toename van klachten;
 • onverklaarbare aanhoudende heftige pijn en ontstekingsverschijnselen in één of meerdere gewrichten;
 • recent opgetreden peesruptuur (bijvoorbeeld van de musculus extensor digitorum, de musculus extensor pollicis of de musculus biceps brachii).

Aandachtspunten ter bepaling van de belastbaarheid van de patiënt

 • mate van aantasting van kraakbeen, bot, omliggende pezen en gewrichtskapsel;
 • mate van deformiteit en instabiliteit van gewrichten;
 • aanwezigheid van noduli;
 • een hoge mate van ziekteactiviteit en radiologische afwijkingen vroeg in het beloop;
 • aanwezigheid van gewrichtsvervangende prothese(n);
 • aanwezigheid van complicaties en comorbiditeit (bijvoorbeeld cardiovasculaire aandoeningen of osteoporose).

Aantal keren bekeken: : 10066