Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Aanmelding

B.2 Verwijzing

B.3 Anamnese

B.4 Rode vlaggen

B.5 Lichamelijk onderzoek

B.6 Meetinstrumenten

B.7 Analyse

B.8 Behandelplan

B.6 Meetinstrumenten

De meetinstrumenten die van toepassing kunnen zijn bij patiënten met RA zijn op systematische wijze gekoppeld aan de gezondheidsdomeinen van de ICF.
In figuur 3 staat een overzicht van de aanbevolen meetinstrumenten. Deze instrumenten kunnen worden toegepast wanneer daar in de praktijk aanleiding toe is. De optionele meetinstrumenten staan in de Verantwoording en toelichting. Al deze meetinstrumenten zijn beschikbaar via www.meetinstrumentenzorg.nl.

Figuur 3 Overzicht van de aanbevolen meetinstrumenten.ra aanbevolen meetinstr6MWT = Zes-minuten wandeltest; Astrand-fietstestBorgschaalEPM-ROM = Ecola Paulista Medicina Range of Motion; HAQ = Health Assessment Questionnaire; HHD = Hand-Held Dynamometer; PSK = Patient Specifieke Klachten; VAS = Visual Analog Scale.
Cursief = performancetest/functietest; niet cursief = vragenlijst/observatielijst
* Kies minimaal een van de aanbevolen (voorheen: algemene) meetinstrumenten.
# VAS-pijn en VAS-ochtendstijfheid
NB Voor het in kaart brengen van participatie en persoonlijke factoren zijn in deze richtlijn geen aanbevolen meetinstrumenten beschreven.


Om de gestelde behandeldoelen te kunnen evalueren, dient minimaal een van de aanbevolen meetinstrumenten afgenomen te worden. Meetinstrumenten worden bij voorkeur toegepast aan het begin, tijdens en aan het einde van de behandeling. Op deze wijze kan de vooruitgang met betrekking tot de behandeldoelen worden geëvalueerd.

Aantal keren bekeken: : 10180