Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Aanmelding

B.2 Verwijzing

B.3 Anamnese

B.4 Rode vlaggen

B.5 Lichamelijk onderzoek

B.6 Meetinstrumenten

B.7 Analyse

B.8 Behandelplan

B.6 Meetinstrumenten

Meetinstrumenten dienen als hulpmiddel bij het inventariseren en objectiveren van het gezondheidsprobleem. Tevens kan een aantal meetinstrumenten in een latere fase opnieuw gebruikt worden voor evaluatie van het behandelresultaat (zie figuur 3). 

Figuur 3 Overzicht van de aanbevolen meetinstrumenten.

Reumatoide PRL 03

Toelichting 6MWT = Zes-minuten wandeltest; EPM-ROM = Ecola Paulista Medicina Range of Motion; HAQ = Health Assessment Questionnaire; HHD = Hand-
Held Dynamometer; PSK = Patient Specifieke Klachten; VAS = Visual Analog Scale.
cursief = performancetest/functietest; niet cursief = vragenlijst/observatielijst
* Kies minimaal een van de aanbevolen (voorheen: algemene) meetinstrumenten.
# VAS-pijn en VAS-ochtendstijfheid

NB Voor het in kaart brengen van participatie en persoonlijke factoren zijn in deze richtlijn geen aanbevolen meetinstrumenten beschreven.

Om de gestelde behandeldoelen te kunnen evalueren, dient minimaal een van de aanbevolen meetinstrumenten afgenomen te worden. Meetinstrumenten worden bij voorkeur toegepast aan het begin, tijdens en aan het einde van de behandeling. Op deze wijze kan de vooruitgang met betrekking tot de behandeldoelen worden geƫvalueerd.

Aantal keren bekeken: : 7599