Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Aanmelding

B.2 Verwijzing

B.3 Anamnese

B.4 Rode vlaggen

B.5 Lichamelijk onderzoek

B.6 Meetinstrumenten

B.7 Analyse

B.8 Behandelplan

B.8 Behandelplan

Na de anamnese en het onderzoek formuleert de fysiotherapeut, in overleg met de patiënt, het behandelplan. Dit plan omvat de geprioriteerde fysiotherapeutische behandeldoelen, waarbij de hoofddoelstelling, die in het behandelplan centraal staat, aansluit bij de hulpvraag van de patiënt.

De fysiotherapeut houdt bij de formulering van doelstellingen rekening met de motivatie, de aanwezigheid van gunstige factoren en ongunstige factoren (zie paragraaf B.7) en het te verwachten herstel (op basis van de uitkomsten op de meetinstrumenten). Bij voorkeur worden de hoofddoelstelling en behandeldoelen geformuleerd volgens de SMART-principes.

SMART staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Een SMART-doelstelling is richtinggevend: ze geeft aan wat de patiënt wil bereiken en stuurt het gedrag van de patiënt en de fysiotherapeut. Bovendien wordt aangegeven welke resultaten wanneer moeten worden bereikt. Als de patiënt tevens onder behandeling is bij een andere discipline vindt bij voorkeur afstemming hiermee plaats. Na formulering van de behandeldoelen kiest de fysiotherapeut interventies/verrichtingen om de geformuleerde doelen te bereiken.


Voorbeeld van een hoofddoelstelling is: Binnen 10 weken weer twee keer per week op en neer naar de supermarkt kunnen lopen (± 200 meter).

Voorbeeld van een behandeldoelstelling is: Het vergroten van de loopafstand van 50 meter naar 200 meter (zonder hulpmiddelen) binnen 6 weken.


 

Aantal keren bekeken: : 9757