Andere artikelen

A. Inleiding

A.1 Afbakening gezondheidsprobleem

A.2 Doelgroep

A.3 De aandoening reumatoïde artritis

A.3.1 Inleiding

A.3.2 Epidemiologie

A.3.3 Pathofysiologie

A.3.4 Risicofactoren en prognostische factoren

A.3.5 Algemeen klinisch beeld

A.3.6 Ziektebeloop

A.3.7 Gevolgen van reumatoïde artritis voor de patiënt

A.4 De rol van de fysiotherapeut

A.1 Afbakening gezondheidsprobleem

Deze KNGF-richtlijn beschrijft het fysiotherapeutisch diagnostisch en therapeutisch proces bij patiënten met reumatoïde artritis (RA). De richtlijn is bedoeld voor de behandeling van patiënten met gezondheidsproblemen die samenhangen met RA, inclusief de groep patiënten met RA die een gewrichtsvervangende prothese heeft.

De KNGF-richtlijn is uitsluitend gericht op RA en niet op andere reumatische aandoeningen, zoals systemische lupus erythematosus (SLE), systemische sclerose, artrose, de ziekte van Bechterew (ankyloserende spondylitis, AS), artritis psoriatica of juveniele idiopathische artritis (JIA).

De richtlijn is ook niet van toepassing op volwassenen met JIA. Naast klachten van het bewegingsapparaat kunnen mensen met RA ook andere acute en/of chronische aandoeningen hebben (comorbiditeit). Deze aandoeningen kunnen gerelateerd zijn aan de ziekte, zoals extra-articulaire manifestaties (EAM), aan de behandeling, of geheel los van de RA staan. Relevante comorbiditeit zal in de richtlijn worden beschreven, maar er zal in de beschrijving van het diagnostisch en therapeutisch proces niet specifiek op worden ingegaan.

Aantal keren bekeken: : 9170