Andere artikelen

A. Inleiding

A.1 Afbakening gezondheidsprobleem

A.2 Doelgroep

A.3 De aandoening reumatoïde artritis

A.3.1 Inleiding

A.3.2 Epidemiologie

A.3.3 Pathofysiologie

A.3.4 Risicofactoren en prognostische factoren

A.3.5 Algemeen klinisch beeld

A.3.6 Ziektebeloop

A.3.7 Gevolgen van reumatoïde artritis voor de patiënt

A.4 De rol van de fysiotherapeut

A.2 Doelgroep

Deze richtlijn is bedoeld voor fysiotherapeuten (zowel algemene fysiotherapeuten als fysiotherapeuten met een verbijzondering, zoals manueel therapeuten en psychosomatische fysiotherapeuten) die patiënten met gezondheidsproblemen ten gevolge van RA behandelen in een mono- of multidisciplinaire setting.

Om patiënten met RA adequaat te kunnen behandelen, is het noodzakelijk dat de fysiotherapeut bepaalde specifieke kennis en vaardigheden bezit (verkregen via opleiding, werkervaring en/ of via bij- en nascholing). Deze 'KNGF-richtlijn Reumatoïde artritis' verschaft de fysiotherapeut specifieke kennis over het natuurlijk beloop van RA (met de daarbij behorende pathofysiologische processen), de gevolgen van RA, de gevolgen van RA die door de fysiotherapeut te beïnvloeden zijn, en informatie over het diagnostisch en therapeutisch proces met daarbij de meest relevante klinisch-wetenschappelijke literatuur. Deze richtlijn is ook toe te passen door oefentherapeuten Cesar en oefentherapeuten Mensendieck die mensen met RA behandelen.

Aantal keren bekeken: : 7072