Andere artikelen

C. Therapeutisch proces

C.1 Algemene kenmerken van de behandeling

C.1.1 Behandellocatie

C.1.2 Behandelfrequentie en -duur

C.2 Behandelmethode

C.2.1 Oefenen en sturen

C.2.2 Informeren en adviseren

C.2.3 Overige verrichtingen

C.3 Evaluatie

C.3.1 Nazorg

C.3.2 Verslaglegging en dossiervoering

C.1.2 Behandelfrequentie en -duur

De behandelduur en -frequentie bij patiënten met RA zijn wisselend, afhankelijk van de mate van ervaren beperkingen in activiteiten en participatie, en de stoornissen in functies en anatomische eigenschappen. Op basis van de opgestelde (SMART) behandeldoelen bepaalt de fysiotherapeut, in overleg met de patiënt, het verwachte aantal sessies, de behandelfrequentie, -locatie en de hoeveelheid begeleiding van de fysiotherapeut die nodig is. Het werkelijk aantal sessies dat nodig zal zijn om de behandeldoelen te behalen, is afhankelijk van de motivatie van de patiënt, de aanwezigheid van gunstige of niet-gunstige determinanten, en de wijze van omgang met de gezondheidsproblemen (coping).

Zodra de behandeldoelen zijn behaald, dient de behandeling te worden gestopt; er is geen bewijs voor het permanent behandelen van patiënten met RA. Wel dient de fysiotherapeut de patiënt te informeren over hoe de patiënt de bereikte behandeldoelen zelf kan handhaven of mogelijk verder uitbreiden.

Aantal keren bekeken: : 7479